Oktatás és képzés

This page is also available in

Az oktatás és a képzés Európa jövője szempontjából kiemelkedő fontosságú kérdés. Ezért az EU a szociális jogok európai pillérének elsődleges fontosságú elveként a „minőségi és inkluzív oktatáshoz, képzéshez és az egész életen át tartó tanuláshoz való jogot” választotta. Az oktatás és a képzés elsősorban arról szól, hogy Európa jövőbeli polgárait felkészítse arra, hogy tudatában legyenek felelősségeiknek egy multikulturális, befogadó társadalomban, és felvértezze őket arra, hogy hozzá tudjanak járulni egy versenyképes európai gazdasághoz. Egy olyan társadalomban, amelynek gyorsan kell reagálnia az új kihívásokra, mint amilyen pl. a technológia fokozott használata, amely valamennyi munkahelyet és iparágat érint, új prioritássá vált az egész életen át tartó tanulás, mivel lehetővé tudja tenni, hogy a munkaadók és a munkavállalók sikeresen reagáljanak a piaci realitásokra, a munkanélküliek számára pedig azt, hogy tovább- és átképezhessék magukat, és így vissza tudjanak kerülni a munkavállalók táborába; ezenkívül kiemelten hasznos a veszélyeztetett társadalmi csoportok tagjai – például az idősek és az alacsony képzettségűek – számára is.

A nemzeti oktatási és képzési rendszerek a tagállamok felelősségi körébe tartoznak, míg az EU kompetenciájába a tagállamokat támogató, koordináló vagy olyan kezdeményezésekkel gazdagító lépések megtétele tartozik, mint pl. az Erasmus+, amely sokféle projektet támogat, és az Új európai készségfejlesztési program, amely abban segíti az embereket, hogy minőségi munkahelyet találjanak és javuljanak esélyeik az életben.

Az EGSZB a tárgyhoz kapcsolódó véleményeiben és tájékoztató jelentéseiben megvédte az emberek minőségi oktatáshoz, tanulószerződéses gyakorlati képzéshez, szakmai gyakorlathoz, valamint a befogadó munkaerőpiacon élvezett egyenlő esélyekhez való jogát.