Integrační politiky členských států EU ne vždy v plné míře zohledňují specifické potřeby žen a dětí, které se snaží překonat diskriminaci a překážky stojící v jejich cestě k začlenění. EHSV ve svém průzkumném stanovisku představeném na říjnovém plenárním zasedání navrhuje, jak tyto nedostatky řešit.

Německé předsednictví Rady Evropské unie požádalo EHSV, aby projednal způsoby usnadnění integrace žen, matek a rodin přistěhovaleckého původu.

Toto stanovisko vypracovala bývalá členka Indrė Vareikytė a na plenárním zasedání dne 29. října ho představil hlavní zpravodaj Ákos Topolánszky.

Ákos Topolánszky upozornil své kolegy, že politiky zaměřené specificky na podporu žen a dětí přistěhovaleckého původu, jež čelí diskriminaci a překážkám bránícím jejich integraci, zavedla méně než polovina členských států. „Tito lidé žijí v izolaci a až příliš často trpí osamělostí a stávají se oběťmi násilí,“ dodal. Pokud jde o řešení, pan Topolánszky podtrhl, že je důležité pojímat politiky v oblasti začleňování komplexně, se zohledněním aspektů pracovního začleňování, vzdělávání, zdraví, spravedlnosti a bydlení.

EHSV má za to, že je třeba migranty lépe informovat o účelu jazykových kurzů a o tom, jaké výhody jim kurzy přinesou z pohledu každodenního života. Výbor rovněž doporučuje dále prozkoumat, zda by bylo možné použít společný evropský referenční rámec pro jazyky k zefektivnění procesu jazykové přípravy migrantů a k zajištění individuálnějšího přístupu.

Ženy přistěhovaleckého původu čelí vícenásobné diskriminaci či diskriminací z důvodu příslušnosti k více skupinám, a to v řadě oblastí společenského života.
EHSV proto vybízí členské státy, aby ratifikovaly Istanbulskou úmluvu, a dále vyzývá všechny členské státy, aby obětem násilí z řad migrantek zajistily stejný přístup k odpovídajícím službám, podpoře a zařízením, jako ženám z řad domácího obyvatelstva.

S ohledem na to, že krize COVID-19 neúměrně zasáhla zranitelné komunity, jako například migrantky náležející k etnickým menšinám, EHSV důrazně vyzývá Komisi, aby při přípravě své nové iniciativy pro integraci a začleňování zohlednila poznatky získané během této krize v celé Unii a v rámci členských států.

Příloha stanoviska uvádí seznam podnětných sociálních projektů, které podpořily migrantky a děti v procesech začleňování a jazykové přípravy. (ll/tk)