Nevoile specifice ale femeilor și copiilor care se confruntă cu acte de discriminare sau cu obstacole în procesul de integrare nu sunt întotdeauna luate pe deplin în considerare în politicile de integrare ale statelor membre ale UE. CESE a prezentat modalități de remediere a acestor deficiențe într-un aviz exploratoriu prezentat în sesiunea plenară din octombrie.

Președinția germană a Consiliului Uniunii Europene a solicitat CESE să pună în dezbatere modalități de facilitare a integrării femeilor, mamelor și familiilor care provin din migrație.

Avizul pe această temă a fost elaborat de fosta membră Indrė Vareikytė și prezentat de raportorul general Ákos Topolánszky în sesiunea plenară din 29 octombrie.

Dl Topolánszky le-a semnalat colegilor săi că mai puțin de jumătate din statele membre au adoptat politici care sprijină în mod explicit femeile și copiii care provin din migrație și care se confruntă cu discriminare și obstacole în procesul de integrare. „Fiind izolate, aceste persoane sunt mult prea des victime ale singurătății și violenței”, a afirmat el. În ceea ce privește soluțiile, dl Topolánszky a subliniat importanța adoptării politicilor de integrare într-un mod holistic, care să înglobeze aspecte legate de incluziunea pe piața muncii, educație, sănătate, justiție și locuințe.

CESE consideră că migranții ar trebui să fie mai bine informați cu privire la obiectivele formării lingvistice și la beneficiile acesteia în viața lor de zi cu zi. Comitetul încurajează să se examineze mai serios în ce măsură Cadrul european comun de referință pentru limbi străine ar putea fi utilizat pentru a raționaliza procesul de formare lingvistică a migranților și pentru a asigura o abordare mai personalizată.

Femeile migrante se confruntă cu forme multiple sau combinate de discriminare în multe domenii ale vieții sociale.
Prin urmare, CESE încurajează statele membre să ratifice Convenția de la Istanbul și solicită tuturor statelor membre să se asigure că femeile migrante care sunt victime ale violenței au același acces ca femeile autohtone la servicii, sprijin și facilități corespunzătoare.

Întrucât criza provocată de pandemia de COVID-19 a afectat în mod disproporționat comunitățile vulnerabile, precum femeile migrante aparținând minorităților etnice, CESE încurajează ferm Comisia ca, la elaborarea noii sale inițiative privind integrarea și incluziunea, să ia în considerare învățămintele desprinse din această criză pe întreg teritoriul Uniunii și în interiorul fiecărui stat membru.

În anexă, avizul enumeră o serie de proiecte sociale demne de urmat, care acordă femeilor și copiilor proveniți din migrație sprijinul necesar integrării și formării lingvistice. (ll/tk)