David Stulík: „Jsme svědky nevídané vlny solidarity a podpory vůči Ukrajině“

EHSV info: Občanská společnost se tváří v tvář ruské válce proti Ukrajině nebývalým způsobem mobilizuje a snaží se co nejvíce pomoci ukrajinskému lidu. Které jsou nejvýraznější projevy této obrovské vlny mezilidské podporu Ukrajiny – humanitární pomoc, doprava, vzdělávání, ubytování, školy či studium cizích jazyků? Jaké ponaučení si z této lidské tragédie můžeme my jako občané odnést?

David Stulík: Vlna solidarity a podpory vůči Ukrajině je v EU nevídaná a jako taková dává naději, že evropské hodnoty nakonec zvítězí nad ruským barbarstvím a krutým používáním brutální moci.

Vidět evropské občany, jak Ukrajině dodávají všechnu tu humanitární pomoc, je velice dojemné a psychicky povzbuzující. Musíme si však uvědomit několik věcí, na něž nesmí občanská společnost v EU zapomínat.

Za prvé jde o to, že poskytujeme ukrajinským uprchlíkům vše, co potřebují (ubytování, vzdělávání dětí, pracovní místa), proto, že se snažíme řešit následky špatného jednání a válečných zločinů, jichž se dopouští Putinovo Rusko. Musíme se však zabývat důvodem, který k těmto hrůzným činům vedl. Je jím Putinův režim, který má u Rusů stále širokou podporu.

Pokud se nám ho podaří zastavit, do Evropy přestanou proudit ukrajinští uprchlíci. Ukrajinci si však více než cokoli jiného přejí zůstat ve své domovské zemi a žít tam v míru.

To mě přivádí k další úvaze, o co by měla evropská občanská společnost usilovat. Musíme zabránit nesmyslnému počínání ruského vedení.

Je třeba si uvědomit, že nezaútočilo pouze na Ukrajinu, ale i na nás. Ruská propaganda nás – EU i NATO – představuje jako nepřítele, který používá Ukrajinu jako loutku namířenou proti Rusku.

Z toho plyne logická otázka: jak zastavit Putinovo Rusko? Pouze hospodářskými sankcemi změny režimu v Rusku nedocílíme.

Obávám se, že jediným řešením, jak Putina zastavit, je porazit jej vojensky na Ukrajině. V současné době by to měla být hlavní priorita, zastavit zabíjení nevinných civilistů na Ukrajině a zabránit tomu, aby se válka rozšířila do dalších částí Evropy. Není pochyb o tom, že agresivní chování a plány Ruska se týkají i nás, přinejmenším některých členských států EU, zejména ve východní a střední Evropě. Ano, i my jsme v hledáčku ruských generálů jako další „legitimní“ cíl.

Pokud válku na Ukrajině nyní nezastavíme, další na řadě jsme my a válka propukne i u nás. Musíme si uvědomit, že vlastně již ve válce jsme. Alespoň tak prezentují úlohu EU a NATO ruské sdělovací prostředky (ovládané cenzurou).

Proto bychom my jako evropští občané měli dělat vše, co je v našich silách, abychom přispěli k vojenskému vítězství Ukrajiny. Kromě zpřísnění hospodářských a dalších sankcí vůči Rusku musíme být připraveni dodat ukrajinské armádě veškeré nezbytné vojenské prostředky, o které žádá.

Já sám jsem pacifista, ale nyní nastal rozhodující okamžik, kdy se liberální demokracie musí bránit proti těm, kteří ji hodlají zničit. Tito nepřátelé rozumí pouze řeči síly a vojenské moci. Neměli bychom se bát ani stydět je použít, neboť v sázce je naše přežití jako demokratické společnosti.