EESC info: Naar aanleiding van de Russische oorlog tegen Oekraïne zijn we getuige van een ongekende dadendrang van het maatschappelijk middenveld om de Oekraïense bevolking te helpen. Wat zijn de meest opmerkelijke maatregelen in deze enorme golf van menselijke steun aan Oekraïne – humanitaire hulp, vervoer, onderwijs, huisvesting, scholen, het leren van vreemde talen? Welke lessen zijn er voor ons als burgers, nu we met een menselijke tragedie worden geconfronteerd?

David Stulík: De golf van solidariteit en steun voor Oekraïne in de EU is ongekend en voedt als zodanig de hoop dat de Europese waarden uiteindelijk zullen zegevieren over het Russische barbarisme en het wrede machtsvertoon.

De massale humanitaire hulp van Europa aan Oekraïne is heel ontroerend en bemoedigend om te zien. Het maatschappelijk middenveld in de EU moet wel een paar dingen voor ogen houden.

Ten eerste: dat we nu de Oekraïense vluchtelingen helpen om in al hun behoeften te voorzien (onderdak, onderwijs voor de kinderen, banen), is een gevolg van het boosaardige optreden en de oorlogsmisdaden van Poetins Rusland. Maar we moeten de oorzaak van deze wreedheden aanpakken. En dat is het regime van Poetin, dat nog altijd brede steun geniet onder de Russische bevolking.

Als we erin slagen dat regime te stoppen, zullen we ook de stroom van Oekraïense vluchtelingen naar Europa stoppen. Oekraïners zouden maar wat graag in hun eigen land blijven en daar in vrede wonen.

Dit brengt mij bij een tweede punt waar het Europees maatschappelijk middenveld zich volgens mij sterk voor zou moeten maken. We moeten met z’n allen de onzinnige daden van de Russische leiders een halt toeroepen.

We moeten beseffen dat zij niet alleen Oekraïne, maar ook ons aanvallen. Door de Russische propaganda worden wij, de EU/NAVO, afgeschilderd als hun aartsvijand, die Oekraïne als marionet tegen Rusland gebruikt .

De logische vraag is dan ook: hoe kunnen we het Rusland van Poetin stoppen? Economische sancties alleen zullen niet leiden tot een machtswisseling in Rusland.

Ik ben bang dat een militaire nederlaag van zijn legeronderdelen die zich in Oekraïne bevinden de enige manier is om Poetin te stoppen. Dat zou op dit moment de allerhoogste prioriteit moeten zijn: een einde maken aan de moord op onschuldige burgers in Oekraïne en voorkomen dat de oorlog zich uitbreidt naar andere delen van Europa. Het lijdt geen twijfel dat het agressieve gedrag en de agressieve plannen van Rusland ook ons treffen, in ieder geval een aantal EU-lidstaten, met name die in Oost- en Midden-Europa. Ja, wij staan ook op de radar van de Russische generaals als een "legitiem" doelwit.

Als de oorlog in Oekraïne nu niet wordt gestopt, zijn wij als volgende aan de beurt en zal de oorlog ook naar ons toe komen. We moeten onder ogen zien dat we de facto al midden in die oorlog zitten. Althans, zo wordt de rol van de EU en de NAVO in de Russische (gecensureerde) media afgeschilderd.

Daarom moeten wij Europeanen ons best doen om Oekraïne te helpen zegevieren op het slagveld. Naast het verscherpen van de economische en andere sancties tegen Rusland moeten wij bereid zijn het Oekraïense leger te voorzien van alle noodzakelijke militaire middelen waar het om vraagt.

Ik ben zelf een pacifist, maar dit is zo’n moment dat liberale democratieën zichzelf koste wat kost moeten verdedigen tegen degenen die hen willen vernietigen. Deze vijanden van ons begrijpen alleen de taal van kracht en militaire macht. We mogen niet bang zijn en moeten ons niet schamen voor het gebruik daarvan; onze toekomst als democratische samenlevingen staat op het spel.