Pohled z místní perspektivy – S3 část 17 – Občanská společnost se sjednocuje proti ruské agresi

Od 24. února 2022 čelí Ukrajina invazi Ruska. Kromě vojenské a finanční pomoci přicházející z celého světa také občanská společnost evropských zemí a Ukrajiny společně pomáhá postiženým komunitám. V této epizodě podcastu Pohled z místní perspektivy jsme oslovili zástupce některých organizací, aby nám vyprávěli svůj příběh.

 

Dostupné jazyky:

Solidarita s Ukrajinou 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

tváří v tvář dramatickým událostem, které vyvolala bezdůvodná a ničím nevyprovokovaná vojenská agrese vůči Ukrajině, stojíme solidárně za ukrajinským lidem.

Na cestě z Ukrajiny

Díky neúnavné a hrdinné práci novinářů, fotografů a kameramanů, kteří se vydávají na místa, do kterých my nemůžeme, se nám tragické události na Ukrajině odehrávají přímo před očima.

K věci

V naší rubrice „K věci“ nabízíme členům EHSV možnost, aby poukázali na ty části stanoviska nebo ty aspekty iniciativy, které jsou podle nich obzvláště důležité. Tentokrát jsme požádali spolupředsedu Platformy občanské společnosti EU-Ukrajina Veselina Mitova, aby objasnil úlohu platformy, a zejména její úlohu v souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině.

 

„Naším hlavním úkolem je nyní podpořit integraci ukrajinských válečných uprchlíků do evropské společnosti“

Jakožto spolupředseda Platformy občanské společnosti EU–Ukrajina jsem přesvědčen, že je nezbytné obnovit a udržovat vztahy mezi členy této platformy, kteří zastupují zaměstnavatele, zaměstnance a nevládní organizace. V této těžké době, kdy pokračuje válka na Ukrajině, musíme zůstat v kontaktu s ukrajinskými členy naší platformy.

 

„Otázka pro...“

Otázka pro…

V rámci naší rubriky „Otázka pro...“ tentokrát na otázku EHSV info ohledně možných dopadů války na Ukrajině odpovídá bývalý člen EHSV David Stulík.

David Stulík: „Jsme svědky nevídané vlny solidarity a podpory vůči Ukrajině“

EHSV info: Občanská společnost se tváří v tvář ruské válce proti Ukrajině nebývalým způsobem mobilizuje a snaží se co nejvíce pomoci ukrajinskému lidu. Které jsou nejvýraznější projevy této obrovské vlny mezilidské podporu Ukrajiny – humanitární pomoc, doprava, vzdělávání, ubytování, školy či studium cizích jazyků? Jaké ponaučení si z této lidské tragédie můžeme my jako občané odnést?

 

Naším hostem je tentokrát ...

Vzácný host

Každý měsíc Vám v rubrice „Vzácný host“ představujeme význačnou osobnost, jejíž činnost a angažovanost jsou pro nás zdrojem inspirace. Z odvahy těchto lidí, jejich morální síly a odhodlání jednat si můžeme vzít příklad. To, s jakým nasazením vykonávají svou profesi, si pak zaslouží naši úctu.

 

Tetjana Oharkova: Poslední válka Vladimíra Putina

24. února 2022 nás v pět hodin ráno probudil podivný hřmot z dáli, který značně připomínal výbuchy. Děti ještě klidně spaly, ale naše telefony už začaly zuřivě vyzvánět. Vypukla válka. Ukázalo se, že onen hřmot, který jsme slyšeli, byly raketové útoky na Kyjev, Charkov, Ivano-Frankivsk a další ukrajinská města.

 

Novinky z EHSV

Diskuse v EHSV o usnesení o hospodářském, sociálním a environmentálním dopadu války na Ukrajině

V souvislosti se summitem Evropské rady, jehož hlavním tématem byl probíhající ozbrojený konflikt, přijal Evropský hospodářský a sociální výbor usnesení s názvem Válka na Ukrajině a její hospodářský, sociální a environmentální dopad.

 

EHSV vyjadřuje svou solidaritu a jednotu s Ukrajinou

Christa Schweng, předsedkyně EHSV
Jsme svědky nevyprovokovaného útoku na svobodu, demokracii, hodnoty a samotné základy Evropské unie, která spočívá na síle práva, a nikoli na právu síly. Hlavní důvod, jenž vedl k vybudování Evropské unie – tj. mír – nebyl ještě nikdy tak důležitý jako dnes. Jakožto Evropané musíme dát najevo svou solidaritu a postavit se na stranu ukrajinského lidu.

 

 

 

EHSV otevřel své dveře ukrajinské občanské společnosti

EHSV, který by rád promítl svou solidaritu s Ukrajinou do konkrétních činů, se připojil k iniciativě Evropského parlamentu, jenž vytvořil „středisko pro ukrajinskou občanskou společnost“, a pro potřeby nevládní organizace Promote Ukraine uvolnil část svých prostor v ulici de Trèves 74, kde jí také poskytl logistické vybavení.

 

 

Jak to vidí členové EHSV

Bezprecedentní vlna obětavé pomoci ukrajinským občanům

„Ihned po vypuknutí války se zvedla bezprecedentní vlna obětavé pomoci ukrajinským občanům, která je zcela mimořádným příkladem lidské solidarity, svornosti a nezištnosti. Naši členové a jejich organizace vyvinuli obrovskou aktivitu a s plným nasazením pomáhají ukrajinským uprchlíkům.“

Místopředseda EHSV Cillian Lohan popisuje, jakým způsobem se občanská společnost vytrvale snaží pomáhat válkou zmítané Ukrajině.

Pomáháme Ukrajincům znovu normálně žít a přenést jejich hospodářskou činnost do Polska

Tomasz Wróblewski, člen EHSV, Polsko

Až tato válka skončí, nebudou již Evropu definovat zkušenosti druhé světové nebo studené války, ale vše, co se nyní děje v Ukrajině, a důsledky, které zatím nelze předvídat. Získané zkušenosti a ponaučení, která z nich vyvodíme, změní většinu našich dosavadních představ o světě. 

Členové EHSV dopravují na Ukrajinu humanitární pomoc

Marcin Nowacki, člen EHSV, Polsko

8. března 2022 vyslal polský Svaz podnikatelů a zaměstnavatelů (ZPP), který v EHSV zastupuji, spolu s nadací Fundacja Kulskich, v níž působí členka EHSV Małgorzata Bogusz, nevelký, ale rychlý konvoj humanitární pomoci.

Přístřeší pro ukrajinské uprchlíky v Rumunsku

Ionuţ Sibian, člen EHSV, Rumunsko

V Rumunsku několik organizací občanské společnosti, mezi jinými FONSS, Afterhills Association, Parentis Association a Our Smile Group Association, spojilo síly se správou města Iasi, kde provozují uprchlické centrum pro Ukrajince prchající před válkou. Poslechněte si jeden z řady dojemných příběhů dneška, který mi vyprávěla kolegyně Mihaela Muntean.

Maďarsko: pomáhejme, jak můžeme

Zsolt Kükedi, člen EHSV, Maďarsko  

Jako delegát zastupující organizaci na ochranu životního prostředí vím, že tváří v tvář lidské tragédii není příliš prostoru k úvahám o životním prostředí, a že lidé, kteří jsou bezprostředně konfrontování s přílivem uprchlíků, oceňují i sebemenší náznak zájmu, soucitu a nabídky byť minimální pomoci.

 

Veřejná přednáška o historii Ukrajiny

Tatjana Babrauskienė, členka EHSV, Litva

Litevští pedagogové sledují s hlubokým zármutkem a nedůvěrou rozsáhlé a velmi agresivní vojenské operace, které v současné době provádí Rusko na Ukrajině. Přišli proto se zajímavou iniciativou, jejímž smyslem je seznámit mladé lidi s dějinami Ukrajiny a přiblížit jim nejen historické události, ale i mýty, které je provázejí.

 

Jak litevská občanská společnost mobilizuje své síly na pomoc Ukrajině

Emilis Ruželė, člen EHSV, Litva

Do začátku března darovali Litevci na pomoc Ukrajině více než 12 milionů EUR. Konkrétně moje organizace – Fórum investorů – věnovala
různým organizacím, které pomáhají Ukrajině, 1 000 EUR a naše členské společnosti jim věnovaly dalších více
než 300 000 EUR.

 

„Nechceme válku – chceme mír!“ požadovali lidé na demonstracích po celém Portugalsku

Fernando Manuel Maurício de Carvalho, člen EHSV

Navzdory vydatnému dešti se na lisabonském náměstí Largo de Camões konala 10. března veřejná demonstrace, jejíž účastníci odsoudili válku, sankce i ty, kteří profitují z prodeje zbraní nebo válku zneužívají jen jako záminku k dalšímu zbrojení. Podobné demonstrace se přitom konaly i v dalších částech Portugalska.

„Náš dům by měl být i jejich domem“


Poslechněte si, jak člen EHSV Ionuţ Sibian popisuje nebývalou mobilizaci rumunské občanské společnosti ve prospěch ukrajinských uprchlíků, kteří hledají útočiště před válkou, a vyzývá občanskou společnost v celé Evropě, aby svým ukrajinským sousedům otevřela dveře: „Rádi bychom světu sdělili následující: náš dům v Bruselu by měl být i jejich domem. Jsme připraveni se postarat o své kolegy z Ukrajiny a poskytnout jim záchrannou síť, morální podporu a vše, co je potřeba.“

Evropská solidarita v praxi

Podívejte se, jak Antje Gerstein z Německa popisuje velmi konkrétní pomoc německé občanské společnosti ukrajinským uprchlíkům.

„Jsem hrdá na naši rychlou mobilizaci na podporu Ukrajiny, jejích obyvatel, podniků a občanské společnosti doprovázenou konkrétními činy. Několik německých maloobchodních a potravinářských podniků dodalo Ukrajině 4 000 tun potravin. Toto je názorná ukázka evropské solidarity.“

Španělsko: UGT daruje procentuální podíl ze svého rozpočtu na humanitární pomoc

Španělský člen EHSV Manuel García Salgado v této videonahrávce vyzývá k „míru, solidaritě a respektu“ a oznamuje, že se jeho odborová organizace zavázala pomoci Ukrajincům zasaženým válkou.

„Jménem největšího španělského odborového svazu Unión General de Trabajadores plně odsuzujeme invazi ozbrojených sil Vladimíra Putina na Ukrajinu. Nejde jen o útok na základní hodnoty Evropské unie, ale také o útok na civilní obyvatelstvo. Naléhavě vyzýváme k solidaritě a humanitární pomoci.“

 

Politická, hospodářská a strategická reakce na válku na Ukrajině

Cinzia del Rio, členka EHSV, Itálie

Ruská invaze Ukrajiny změní geopolitické a hospodářské vztahy ve světě a zcela jistě mezi Ruskem a EU. Mezinárodní demokratické společenství a odborové hnutí ostře a důrazně odsoudily hrozivou vojenskou invazi, jejímiž oběťmi jsou civilisté a během níž v této zemi dochází k ničení měst a občanských a hospodářských struktur.

Klíčový okamžik pro občanskou společnost v Evropě

Andris Gobiņš, člen EHSV, Lotyšsko

Každý z nás může přispět k rychlejší a udržitelnější svobodě. Zde je několik nápadů, jak toho dosáhnout. Vycházejí z mých zkušeností, jež jsem získal, když jsem vyrůstal v exilu v rodině uprchlíků, i během své současné práce v Lotyšsku.