Налични езици:

Уводна статия

Сега е нашето време!

Уважаеми читатели,

Тази година на 9 май, Ден на Европа, ще бъде поставено началото и на дългоочакваната Конференция за бъдещето на Европа. Това е уникална възможност не само за участие в широка дискусия за развитието на ЕС, но и за възстановяване на ангажираността на гражданите с европейския проект – на национално, регионално и местно равнище. Бих искала да Ви насърча да се възползвате от тази възможност.

Отбележете си в календара

7 май 2021 г., Порто

Социална среща на върха

9 май 2021 г.

Ден на Европа, 2021 г. и официално откриване на Конференцията за бъдещето на Европа

9-10 юни 2021 г., Брюксел

Пленарна сесия на ЕИСК

„Въпрос към ...“

Въпрос към ...

В рубриката ни „Въпрос към ...“ каним председателите на секции в ЕИСК да отговорят на актуален въпрос по тема, която ни се струва от особено значение.

В априлския брой помолихме Пиетро Франческо Де Лото, председател на Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI), да сподели с читателите на ЕИСК Инфо мнението си за индустриалните трансформации и правилата на Зеленият пакт.


 

„Постигането на зеления и цифровия преход увеличава издържливостта, конкурентоспособността и социалната справедливост“

Въпрос на ЕИСК Инфо: Как и кога може да бъде осъществена трансформацията към по-екологосъобразна, по-кръгова и по-цифровизирана промишленост, постигайки целите на Зеления пакт на Европейската комисия? Каква роля имат суровините в този процес?

Пиетро Франческо де Лото, председател на CCMI: Независимо дали става въпрос за четвърта, пета или шеста индустриална революция, често наблюдаваме възникването на обществен дебат. Въпреки различните гледни точки по въпроса, сигурно е, че сме изправени пред дълбока революция в нашата промишленост, която включва двойно предизвикателство: тя да стане по-екологосъобразна и по-кръгова, както и цифровата трансформация. Това е революция, която се дължи на няколко фактора: общественото мнение, чувствителността на потребителите, преследването на глобална конкурентоспособност и необходимостта трудът да се адаптира към новите модели и др.

Познайте кой е нашият гост...

Гостът изненада

Всеки месец представяме гост изненада Тази личност ни дава мнението си по актуалните въпроси: глътка свеж въздух, с която да разшири представите ни, да ни вдъхнови и да ни накара да се вгледаме по-внимателно в днешния свят. За настоящото априлско издание имаме удоволствието да поканим Орели Вотрен-Льодан, актриса, писателка и режисьорка, която отправя призив за спасяване на културата - област от основно значение за нашия живот.

Орели Вотрен-Льодан: Да, културата е преди всичко съществена!

Откато съм родена преди 40 години, на 28 март 1981 г., никога в живота ми думата „съществена“ не е била толкова често свързвана с думата„култура“, както по време на този период на здравна криза, а оттам и икономическа. Ясно е, че много от нашите парадигми ще излязат от нея променени. Поставяме и ще продължим да поставяме под въпрос различни аспекти от всички сфери на нашето общество.

Новини от ЕИСК

„Държавите членки работят усилено, но все още предстои много работа, преди националните планове да бъдат готови.“

В дебат на пленарната сесия на ЕИСК на 25 март изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Валдис Домбровскис, отговарящ за икономиката в интерес на хората, заяви, че повечето от националните планове за възстановяване и устойчивост все още са на ранен етап и че „все още предстои много работа преди да се получат достатъчно добре обмислени планове“. Той отбеляза също, че търговската политика трябва да играе ключова роля за възстановяването на икономиката на ЕС.

#YEYS2021: Европейското младо поколение приема предизвикателството на климата

Гимназисти от цяла Европа представиха конкретни предложения за действия в областта на климата на изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия, Франс Тимерманс — резултат от виртуалната младежка среща на върха по въпросите на климата, организирана от Европейския икономически и социален комитет на 18 и 19 март 2021 г.

Ако искате да спрете изменението на климата, променете системата, ЕИСК чу от експертите

На 20 март ЕИСК беше домакин на виртуалната проява „Проектиране на системна промяна“, съпътстваща „Твоята Европа, твоето мнение!“. Събитието събра няколко експерти, активисти и инфлуенсъри, които споделиха своите знания и експертен опит в областта на изменението на климата в контекста на системна промяна.

Централната роля на ЕИСК е изцяло призната от Конференцията за бъдещето на Европа

Европейският икономически и социален комитет беше поканен да се присъедини към основния орган на конференцията, чиято цел е да очертае посоката на бъдещото развитие на ЕС.

ЕИСК разглежда предизвикателствата на дистанционната работа

След въвеждането на първите ограничителни мерки заради COVID-19 делът на дистанционно работещите от работната сила в ЕС нарасна главоломно от 5 % на 40 %. Година по-късно, когато дистанционната работа се запазва като тенденция, все още е трудно да се направи точна оценка на нейното въздействие върху работодателите, работниците и обществото като цяло. ЕИСК изтъква, че са необходими повече проучвания и дългосрочна перспектива, за да може да се извлекат ползите и да се смекчат рисковете от тази форма на труд.

Крайно време е да се засилят европейските действия в областта на политиките за хората с увреждания

На 24 март ЕИСК беше домакин на дебат с комисаря на ЕС по въпросите на равнопоставеността Хелена Дали относно новата стратегия за правата на хората с увреждания, стартирана неотдавна от Европейската комисия.

Железопътният транспорт в ЕС – Европейската година на железопътния транспорт 2021 г. е подходящият момент за промяна

Железопътният транспорт трябва да постигне още политически, регулаторен и културен напредък, въпреки че през 25-те години от либерализацията му беше изминат дълъг път към отваряне на пазарите и постигане на техническа хармонизация. Това е основното послание на становище относно „Единно европейско железопътно пространство“, прието на пленарната сесия на ЕИСК през март.

Енергиен преход – ЕС се нуждае от бърза промяна

Темпът на трансформацията към Енергийния съюз трябва да се ускори значително, за да постигнем целите на ЕС в областта на енергетиката и климата до 2050 г., но пренебрегването на социалното и икономическото положение в отделните държави членки би могло да бъде опасно, заявява ЕИСК в неотдавнашно становище.

Новата стратегия на Комисията за справяне с необслужваните кредити не е подходяща за контекста на COVID-19

ЕИСК приветства новия план за действие относно необслужваните кредити на Комисията, но изразява съжаление, че в него по същество липсват нови предложения, пригодени за контекста на COVID-19, което оставя Европа да се справя с извънреден период с правила, написани за обичайни ситуации.

ЕИСК предлага мерки в подкрепа на инвестициите в добива и рециклирането на суровини от критично значение

На своята пленарна сесия през март Европейският икономически и социален комитет прие становище, в което предлага да се подкрепят инвестициите в проучването и добива на суровини от критично значение и използването на вторични материали от отпадъци, тъй като това е изключително важно за екологичния преход в ЕС.

ЕИСК призовава за по-прецизни и хармонизирани условия за един по-устойчив жизнен цикъл на акумулаторните батерии в ЕС

На пленарната си сесия през март ЕИСК прие становище, в което се предлагат по-прецизни и оперативни механизми и инструменти на управление за прилагане на новия регламент за акумулаторните батерии с участието на всички заинтересовани страни. Според ЕИСК това би могло да допринесе за разработването на рамка на Съюза, обхващаща целия жизнен цикъл на акумулаторните батерии в ЕС.

ЕИСК приветства трансформацията на Европейското научноизследователско пространство като истински Нов курс по отношение на НИРД в Европа

С този нов план Европейската комисия показва своята решимост да не допусне Европа да загуби съревнованието със САЩ и Азия във фундаменталните и приложните научни изследвания, в областта на патентите и високотехнологичните продукти и услуги, заяви ЕИСК в доклад, приет на пленарната сесия през март.

Бъдещето на Европа ще зависи от начина, по който се отнасяме със селските райони

Селските райони би трябвало да станат по-привлекателни за младите хора и предприятията. Това ще подобри качеството на живот на всички европейци, като им даде възможност да избират къде искат да живеят и работят. Това беше едно от основните заключения от дебата „Към цялостна стратегия за устойчиво развитие на селските и градските райони“, проведен в ЕИСК на 8 март.

Крайно време е Съюзът на равенство да стане реалност

Държавите членки трябва да събират точни данни и да прилагат подходящи политики, за да се гарантира ефективното изпълнение на Плана за действие на ЕС за борба с расизма и да се демаскират расизмът и етническата дискриминация, които се изостриха по време на пандемията от COVID-19 в Европа.

Западните Балкани – „Липсващата част“ от европейския пъзел

На своята пленарна сесия през март Европейският икономически и социален комитет беше домакин на дебат с Оливер Вархеи, комисар по въпросите на съседството и разширяването, за да обсъди актуалното състояние на присъединяването на партньорите от Западните Балкани. Членовете на ЕИСК изразиха убеждението си, че интегрирането на партньорите от Западните Балкани в ЕС е геостратегическа инвестиция в мира и икономическия растеж.

Научете как ЕИСК може да Ви бъде полезен – НОВО ИЗДАНИЕ

Новото издание на тази публикация предоставя кратко и актуализирано представяне на Европейския икономически и социален комитет като уникален форум за консултации, диалог и постигане на консенсус между представители от различните сектори на организираното гражданско общество, включително работодатели, профсъюзи и групи като професионални и общностни сдружения, младежки организации, женски групи, потребители, активисти в областта на околната среда и много други.

Довиждане!

Давид Грипини Фурние напуска Комитета на 1 май 2021 г. Скъпи Давид, колегите от пресотдела ти благодарят за удоволствието да работят с теб, за класата, с която ти изпълняваше задачите си, за щедростта ти в личните и професионалните отношения и за чувството ти за дипломация.

Исабел Каньо Агилар, бивша заместник-председателка, отговаряща за комуникацията (2018—2020 г.): „Служител за връзки с пресата с малко галисийска ирония“

Работих много време с Давид Джипини, като по-специално подготвих с него редица интервюта за пресата. Работихме заедно от 2018 г. досега; когато се запознахме, ми се стори сериозен човек. Бележките му бяха винаги уместни и много добре подготвени. Разсъждаваше много бързо.

Новини от групите

Устойчивото икономическо възстановяване е единственият начин за укрепване на нашата социална Европа

От група „Работодатели“ на ЕИСК

С оглед на социалната среща на върха в Порто, която ще се проведе през следващия месец, членовете на група „Работодатели“ се срещнаха с Никола Шмит, европейския комисар, отговарящ за работните места и социалните права. По време на откровен и открит дебат председателят на група „Работодатели“ г-н Малия подчерта необходимостта от бързо икономическо възстановяване, което е възможно само ако осигурим подходяща бизнес среда за нашите предприятия, за да бъдат конкурентоспособни и да създават работни места, което ще гарантира благосъстоянието на нашите общества.

 

Адекватните минимални работни заплати са основен елемент на социалното сближаване

От група „Работници“ на ЕИСК

Адекватните минимални работни заплати са основен елемент за социално сближаване и борба с бедността сред работещите и неравенствата. Много хора в Европа обаче работят при много тежки условия, особено работниците с несигурна заетост. И докато в някои държави колективното договаряне е достатъчно силно, за да се гарантират добри условия на труд, това не е така навсякъде.

Организациите на гражданското общество трябва да бъдат двигатели на промяната в обществата и икономиките след COVID-19

от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

На неотдавнашна конференция на група „Многообразие Европа“ представители на гражданското общество настоятелно призоваха своите организации да кажат на участниците какво общество искат да построят и в какво общество искат да живеят

Скоро в културни прояви на ЕИСК

Ден на Европа, 2021 г.

ЕИСК традиционно чества Деня на Европа, като отваря врати за обществеността. Тази година, поради кризата с COVID-19, гражданите от цяла Европа и света са поканени да посетят Дома на гражданското общество по безопасен виртуален начин.