Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága (CCMI)

This page is also available in

Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága (francia nyelvű nevének – Commission consultative des mutations industrielles – rövidítése alapján: CCMI) az iparban végbemenő változásokat vizsgálja az ágazatok széles körében, és az európai gazdasági és társadalmi modell értékeivel összhangban foglalkozik azokkal.

A CCMI az ESZAK (Európai Szén- és Acélközösség) Tanácsadó Bizottsága utódja azóta, hogy annak megbízatása 2002. július 23-án lejárt. Az EGSZB-n belül külön testületet alkot, és hatásköre mind a termelő, mind pedig a szolgáltató iparágak összességére kiterjed.

A CCMI-t 51 EGSZB-tag és 51 külsős küldött alkotja.

Utóbbiakat az EGSZB a szervezett civil társadalmat európai szinten képviselő ágazati egyesületek tagjai közül jelöli ki.

A CCMI elnöke egy EGSZB-tag, társelnöke pedig egy küldött.

A CCMI feladatai:

  • a jövőben is követni a szén- és acélipar azon területeit, illetve termelési és fogyasztási láncait, amelyek kapcsán az EU fellép;
  • vizsgálni az ipari szerkezetváltás által más ipari és szolgáltatási ágazatokra – és nagyobb általánosságban például a foglalkoztatásra, a szociál- és strukturális politikára, a fenntartható fejlesztésre vagy az energetikai átállásra – kifejtett hatást;
  • újabban pedig foglalkozni a digitális ipari átalakulással és annak ágazati és társadalmi hatásával, például a szolgáltatási és pénzügyi ágazatot vagy az autóipart és az egészségügyi ágazatot illetően, továbbá a digitális ipari átalakulásnak a foglalkoztatásra, a képzésre és oktatásra, a köz- és a magánszféra közötti partnerségekre, a szociális és civil párbeszédekre, illetve az Ipar 4.0-ról a Társadalom 4.0-ra történő általános átállásra kifejtett hatásával.

Ahhoz, hogy kifejtse álláspontját, a CCMI az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság felkérésére kidolgozhat a Szerződés értelmében kötelező, fakultatív, illetve feltáró véleményeket, valamint saját kezdeményezésű véleményeket és tájékoztató jelentéseket egyaránt, emellett pedig közmeghallgatásokat és konferenciákat is szervezhet.

Szoros munkakapcsolatot tart fenn a többi uniós intézménnyel és ügynökséggel, valamint az összes területet képviselő szervezetekkel.

Downloads

CCMI POLITICAL ACTION GUIDELINES AND WORK PROGRAMME FOR 2021

End of mandate reports – CCMI 2018-2020 – Pres.: L. STUDNICNA

Compilation - end-of-mandate reports

Operational procedures of the CCMI

CCMI – Consultative Commission on Industrial Change

Setting up of the Consultative Commission on Industrial Change