Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága (CCMI)

Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága (francia nyelvű nevének – Commission consultative des mutations industrielles – rövidítése alapján: CCMI) az iparban végbemenő változásokat vizsgálja az ágazatok széles körében, és az európai gazdasági és társadalmi modell értékeivel összhangban foglalkozik azokkal.

A CCMI az ESZAK (Európai Szén- és Acélközösség) Tanácsadó Bizottsága utódja azóta, hogy annak megbízatása 2002. július 23-án lejárt. Az EGSZB-n belül külön testületet alkot, és hatásköre mind a termelő, mind pedig a szolgáltató iparágak összességére kiterjed.

A CCMI-t 51 EGSZB-tag és 51 külsős küldött alkotja.

Utóbbiakat az EGSZB a szervezett civil társadalmat európai szinten képviselő ágazati egyesületek tagjai közül jelöli ki.

A CCMI elnöke egy EGSZB-tag, társelnöke pedig egy küldött.

A CCMI feladatai:

  • a jövőben is követni a szén- és acélipar azon területeit, illetve termelési és fogyasztási láncait, amelyek kapcsán az EU fellép;
  • vizsgálni az ipari szerkezetváltás által más ipari és szolgáltatási ágazatokra – és nagyobb általánosságban például a foglalkoztatásra, a szociál- és strukturális politikára, a fenntartható fejlesztésre vagy az energetikai átállásra – kifejtett hatást;
  • újabban pedig foglalkozni a digitális ipari átalakulással és annak ágazati és társadalmi hatásával, például a szolgáltatási és pénzügyi ágazatot vagy az autóipart és az egészségügyi ágazatot illetően, továbbá a digitális ipari átalakulásnak a foglalkoztatásra, a képzésre és oktatásra, a köz- és a magánszféra közötti partnerségekre, a szociális és civil párbeszédekre, illetve az Ipar 4.0-ról a Társadalom 4.0-ra történő általános átállásra kifejtett hatásával.

Ahhoz, hogy kifejtse álláspontját, a CCMI az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság felkérésére kidolgozhat a Szerződés értelmében kötelező, fakultatív, illetve feltáró véleményeket, valamint saját kezdeményezésű véleményeket és tájékoztató jelentéseket egyaránt, emellett pedig közmeghallgatásokat és konferenciákat is szervezhet.

Szoros munkakapcsolatot tart fenn a többi uniós intézménnyel és ügynökséggel, valamint az összes területet képviselő szervezetekkel.

Downloads

The Consultative Commission on Industrial Change
CCMI political action guidelines and work programme for 2021
END OF MANDATE REPORT – 2018-2020
Compilation - end-of-mandate reports