Uppföljningskommittén för internationell handel - Related Publications and other work