Bente Sorgenfrey: Jag koncentrerade mig på det väsentliga i mitt eget liv

När coronakrisen bröt ut i Danmark den 11 mars arbetade jag och mina kollegor hårt för att säkerställa en organiserad nedstängning för våra medlemmar. Många av våra anställda var tvungna att arbeta hemifrån, andra i en stressfylld miljö på sjukhus, vårdhem och i tjänstesektorn, som fortsatte att hålla öppet under krisen. Tydliga svar och ett nära samarbete kolleger emellan var nödvändigt. 

Jag är också vice ordförande i Europeiska fackliga samorganisationen (EFS), så jag behövde också samarbeta med kollegor i andra länder. Det gladde mig att vi – den danska regeringen och arbetsmarknadens parter – den 14 mars kunde sluta en trepartsöverenskommelse om tillfällig lönekompensation. Överenskommelsen omfattar anställda i privata företag som drabbas av särskilda ekonomiska svårigheter till följd av covid-19.

Företagen har utnyttjat det nya systemet för lönekompensation i stället för de befintliga reglerna där anställda kan permitteras tillfälligt utan lön. Stödordningar inrättades för småföretag, egenföretagare och frilansare. Delar av överenskommelsen löper snart ut och vi förhandlar nu om att ersätta den så att arbetstagarna fortsätter att vara skyddade.

Själv har jag arbetat hemifrån och blev snabbt en van användare av de nya onlineverktygen. Denna period i hemmet skulle ha kunnat vara mycket påfrestande på grund av osäkerheten om framtiden, men i slutändan innebar den att jag kunde koncentrera mig fullt ut på mitt arbete och tillbringa mer tid med min familj. Jag är övertygad om att de senaste månaderna har gett mig och mina kolleger ett skärpt fokus på vårt kärnuppdrag och bidragit till större disciplin vid mötena. För mig personligen har den inneburit att jag har kunnat koncentrera mig på det väsentliga i mitt eget liv.