Tillgängliga språk:

Ledare

Bästa läsare!

Det är med stort nöje som jag vänder mig till er i min egenskap av nyvald ordförande för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK). Jag vill rikta mina varmaste hälsningar till er alla och uttrycka min tacksamhet för det ovärderliga arbete som organisationerna i det civila samhället utför varje dag för att göra vårt samhälle bättre.

Nya publikationer

Stå upp för demokratin – tala för Europa

I det politiska manifestet lyfter EESK:s ordförande Oliver Röpke fram sina prioriteringar för mandatperioden 2023–2025, med de centrala idéer och initiativ som handlar om att bidra till ett mer motståndskraftigt, inkluderande och demokratiskt EU.

Klicka här för att ladda ner en kopia av manifestet.

VIDEO: I vilken riktning bör EESK gå under de närmaste åren?

Titta på videon där EESK:s ledamöter och partner redogör för sina förväntningar inför den andra hälften av mandatperioden.

EESK-nyheter

Demokrati är ledstjärnan för den nya EESK-ordförandens program

Ordföranden vill göra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén till den demokratiska dialogens institution och öppna dörrarna för EU:s anslutningsländer.

Den rumänska ledamoten Aurel Laurenţiu Plosceanu är EESK:s nya vice ordförande med ansvar för kommunikation.

Aurel Laurenţiu Plosceanu, medlem av EESK:s arbetsgivargrupp, är ordförande för rumänska förbundet för byggnadsentreprenörer (ARACO) och vice ordförande för rumänska allmänna industriförbundet (UGIR).

Polens Krzysztof Pater är EESK:s nye vice ordförande med ansvar för budget

Polens tidigare socialminister och nuvarande ordföranden för det polska scoutförbundet ZHP, Krzysztof Pater, valdes till posten den 26 april av EESK:s plenarförsamling. Han har varit en mycket aktiv ledamot av kommittén sedan 2006.

Vem är vem: EESK:s nya ledning

Nedan följer det nya organisationsschemat över EESK:s ledarskap.

Om EESK:s ombildning efter halva mandatperioden

Hela EESK:s högsta ledning byts ut för den andra hälften av mandatperioden, som löper från april 2023 till september 2025.