You are here

Opazovalna skupina za enotni trg (OMU)

Opazovalna skupina za enotni trg (OMU) je bila ustanovljena leta 1994. Njen cilj je EESO zagotoviti prožno, horizontalno strukturo, s katero bo lahko:

  • preučeval delovanje notranjega trga,
  • opredelil težave in ovire ter
  • predlagal rešitve.

Opazovalna skupina za enotni trg v zvezi s posebej pomembnimi vprašanji organizira javne predstavitve in se posvetuje z najširšim možnim krogom organizacij civilne družbe.

V tesnem sodelovanju s Komisijo je razvila edinstveno zbirko podatkov, namenjeno evropskemu samourejanju in sourejanju. Prek zbirke je mogoče izmenjevati informacije in opredeliti najboljše prakse.

Downloads

Presentation of the SMO