Opazovalna skupina za enotni trg (OMU)

This page is also available in

Opazovalna skupina za enotni trg (OMU) je bila ustanovljena leta 1994. Njen cilj je EESO zagotoviti prožno, horizontalno strukturo, s katero bo lahko:

  • preučeval delovanje notranjega trga,
  • opredelil težave in ovire ter
  • predlagal rešitve.

Opazovalna skupina za enotni trg v zvezi s posebej pomembnimi vprašanji organizira javne predstavitve in se posvetuje z najširšim možnim krogom organizacij civilne družbe.

V tesnem sodelovanju s Komisijo je razvila edinstveno zbirko podatkov, namenjeno evropskemu samourejanju in sourejanju. Prek zbirke je mogoče izmenjevati informacije in opredeliti najboljše prakse.

Downloads

Final report on NEM

Technical annex

Summary of national missions

Presentation of the SMO