EESC Info

Pages

Displaying 11 - 20 of 63
Marraskuu 2020

Tässä numerossa:

 • ETSK:n puheenjohtajaksi valittiin itävaltalainen Christa Schweng
 • Christa Schweng: ”Kansalaisyhteiskunnan panos on välttämätön, jotta Eurooppaa saadaan muokattua parempaan suuntaan”
 • Cillian Lohan: ”Tarvitaan luotettavaa johtajuutta”
 • Giulia Barbucci: ”On tärkeää jatkaa moitteetonta ja läpinäkyvää budjettihallintoa”
 • ETSK:ssa ennätysmäärä uusia ja naisjäseniä
Lokakuu 2020

Tässä numerossa:

 • ETSK:n toimikauden käynnistyessä uusia jäseniä on yli 40 prosenttia
 • Nuorten ilmastolakkojen jälkeen on aika antaa nuorille paikka neuvottelupöydässä
 • ETSK ottaa kantaa tarpeeseen luoda vähimmäispalkkoja koskeva EU:n väline
 • Covid-19 on Euroopan matkailualan näkökulmasta kuin laukeamaisillaan oleva aikapommi
Syyskuu 2020
 • Sukupuolten tasa-arvoa koskevassa EU:n strategiassa ei pidä jättää huomioimatta covid-19-kriisin haitallisia vaikutuksia naisiin
 • Tekoäly: EU:n lainsäädännössä olisi asetettava turvalliset rajat suuririskisille sovelluksille
 • Ilmaston lämpeneminen: ETSK perää uusia verotuksellisia toimenpiteitä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi
 • Koronaviruskriisi: ETSK katsoo, että EU:n yritysten tulisi uudistaa liiketoimintamalliaan
Heinäkuu 2020
 • Ihmisten tasalta – Jakso 8: Kun työmaailma romahtaa
 • ”Kerro minulle” -artikkelisarja
 • ETSK myöntää kansalaissolidaarisuuden palkinnon koronaviruksen torjuntahankkeille kaikissa jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa
 • Odotukset korkealla Saksan EU-puheenjohtajakaudella
Kesäkuu 2020
 • Michel Barnier: ”Emme voi hyväksyä Yhdistyneen kuningaskunnan pyrkimyksiä poimia sisämarkkinoidemme eduista parhaat päältä.”
 • ETSK:n ehdotukset covid-19:n jälkeistä elpymistä ja uudelleenrakentamista silmällä pitäen: kohti uudenlaista yhteiskuntamallia
 • ”I can’t breathe.” ETSK:n kunnianosoitus George Floydille
 • Investointiohjelman avulla on pystyttävä saavuttamaan vihreän kehityksen ohjelman kunnianhimoiset tavoitteet
Toukokuu 2020

Tässä numerossa:

 • ETSK viettää Eurooppa-päivää ensimmäistä kertaa verkossa
 • ETSK:n koronavirusaiheiset verkkoseminaarit: EU ja Afrikka – Yhteiset toimet covid-19-pandemian taltuttamiseksi
 • Elinikäiseen oppimiseen on suunnattava enemmän julkista rahoitusta
 • ETSK kehottaa mukauttamaan vuoden 2020 työllisyyden suuntaviivoja covid-19-pandemian valossa
Huhtikuu 2020
 • Nyt olemme unioni tai emme ole mitään. ETSK:n julkilausuma covid-19-epidemiasta
 • Koronakriisin torjunta: komission ehdotus EU:n solidaarisuusrahaston käytöstä riittämätön
 • Koronaviruksen vaikutusten lieventäminen: ETSK peräänkuuluttaa laajempaa unionin investointisuunnitelmaa
 • Ilmailu: ETSK kannattaa lentojen lähtö- ja saapumisaikojen jakoa koskevien EU-sääntöjen soveltamisen keskeyttämistä
Maaliskuu 2020
 • Eurooppalaisen kansalaisaloitteen teemapäivä 2020: aktivistit kehottavat osallistamaan kansalaiset ”mielekkäällä tavalla” Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin
 • Euroopan parlamentin on vaadittava EU:lle vahvaa talousarviota vuosiksi 2021–2027
 • Vammaisstrategia seuraavalle vuosikymmenelle: EU:n tulisi ottaa johtoasema edistyksellisten toimintapolitiikkojen edistämisessä
 • Eurooppalainen kansalaisaloite ”Eat ORIGINal! Unmask your food”
Helmikuu 2020
 • Brexit: ETSK osoitti kunnioitustaan brittijäsenilleen – ”Ceci n'est qu'un au revoir, mes amis”
 • Häkkikasvatuksen aika on ohi
 • Kroatian EU-puheenjohtajuuskauden painopisteet saavat komitean tuen
 • Euroopan on näytettävä tietä vihreään tulevaisuuteen ja toimittava esimerkkinä
Tammikuu 2020

Tässä numerossa:

 • Nimellä on väliä: sukupuolten välisen kuilun torjuminen paikannimistön avulla
 • NAIA: ”Perheväkivalta on yhteiskunnallinen eikä yksityinen ongelma”
 • #mimmitkoodaa soluttautuu tietotekniikka-alalle, sukupuolisegregaation linnakkeeseen
 • The Brussels Binder: uudet kasvot Brysselin keskustelupaneeleille

Pages