EESC Info

Pages

Displaying 11 - 20 of 72
Wrzesień 2021

W numerze:

 • Sztuczna inteligencja: choć 18% czołowych naukowców świata to Europejczycy, tylko 10% pracuje w Europie
 • Spotkanie Fransa Timmermansa z europejskimi liderami młodzieżowymi w EKES-ie
 • Położenie kresu ubóstwu dzieci w Europie wymaga podejścia obejmującego całe społeczeństwo
 • Roaming: EKES wzywa do utworzenia jednolitej strefy taryfowej w całej UE
Lipiec 2021

W numerze:

 • Konferencja w sprawie przyszłości Europy: Konsultacje EKES-u dotrą do każdego zakątka Europy
 • Słoweńska prezydencja UE przypada na krytyczny okres dla Europy
 • „Europejski Zielony Ład będzie sprawiedliwy albo go nie będzie”
 • Ożywienie i odbudowa po pandemii to dla Europy priorytety na przyszłość
Czerwiec 2021
 • EKES inauguruje tegoroczną edycję Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego za działania w dziedzinie klimatu
 • Nowa strategia UE w zakresie cyberbezpieczeństwa jest krokiem naprzód
 • EKES popiera solidną i sprzyjającą włączeniu społecznemu Europejską Unię Zdrowotną
 • Wystąpienie: Jak wykorzystać długo oczekiwaną szansę?
Kwiecień 2021
 • #YEYS2021: Młode pokolenie Europejczyków podejmuje wyzwanie związane z klimatem
 • Konferencja w sprawie przyszłości Europy w pełni uznaje zasadniczą rolę EKES-u
 • EKES analizuje wyzwania związane z telepracą
 • Najwyższy czas, by poszerzyć skalę europejskich działań w zakresie polityki dotyczącej niepełnosprawności
Marzec 2021

W numerze:

 • Konferencja w sprawie przyszłości Europy: EKES pragnie aktywnie przyczynić się do powodzenia konferencji
 • Nie tylko zielono i cyfrowo: przyszłość Europy musi być także demokratyczna
 • EKES apeluje o prostsze i sprawiedliwe opodatkowanie w UE i poza nią
 • EKES zobowiązuje się wnieść znaczący wkład w nowe inicjatywy Komisji
Luty 2021
 • Nadszedł czas, by spełnić obietnice, a słowu „wspólnota” nadać nowe znaczenie
 • UE będzie ściśle monitorować wdrażanie umowy o handlu i współpracy między Zjednoczonym Królestwem a UE
 • Możliwe jest zmniejszenie ubóstwa w UE o połowę do 2030 r. – dowiaduje się EKES
 • Nowy pakt o migracji: „diabeł tkwi w szczegółach”
Styczeń 2021

W numerze:

 • EKES gości wybitną irlandzką orędowniczkę praw osób z niepełnosprawnościami, Sinéad Burke
 • Budżet UE na lata 2021–2027 – EKES wyraża zadowolenie, że poglądy społeczeństwa obywatelskiego zostały wysłuchane
 • #DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: Czas, by demokracja dotrzymywała kroku technologii
 • Nowy pakt UE w sprawie migracji i azylu: zaprzepaszczona okazja na bardzo potrzebne nowe otwarcie
Grudzień 2020
 • Z początkiem drugiej kadencji europejska platforma na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym jest gotowa, by zwiększyć tempo działania
 • EKES wskazuje na braki w integracji migrujących kobiet i dzieci
 • Dostatnia, sprzyjająca włączeniu społecznemu i zrównoważona Europa w sercu nowego programu przewodniczącej EKES-u
 • Środki odbudowy i budżet nie mogą być zakładnikami!
Listopad 2020

W numerze:

 • EKES wybiera Austriaczkę Christę Schweng na najwyższe stanowisko
 • Christa Schweng: „Wkład społeczeństwa obywatelskiego jest konieczny dla kształtowania lepszej Europy”
 • Cillian Lohan: „Potrzebujemy przywódców, którym będziemy ufać”
 • Giulia Barbucci: „Zasadnicze znaczenie ma utrzymanie należytego i przejrzystego zarządzania budżetem”
 • Rekordowa liczba nowych członków i kobiet w EKES-ie

Pages