EESC Info

Pages

Displaying 11 - 20 of 46
Kwiecień 2019
 •  Młodzi Europejczycy pragną, by kształcenie i media społecznościowe wzmacniały demokrację i zwiększały zaangażowanie obywateli w UE
 • Pomysłodawca imprezy „Twoja Europa – Twoje Zdanie” stwierdza, że ma ona teraz, dziesięć lat od pierwszej edycji, większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej.
 • Młodzieżowa sesja plenarna widziana oczami byłych uczestników: doświadczenie, które otworzyło im ocz
 • Historia cyfrowa „Twoja Europa – Twoje Zdanie”
Marzec 2019

W numerze:

 • „Walczymy o przyszłość nas wszystkich” – zadeklarowała w EKES-ie działaczka na rzecz ochrony klimatu Greta Thunberg
 • EKES głosuje za wprowadzeniem wspieranego przez UE godziwego dochodu minimalnego
 • Komisarz Phil Hogan stwierdził w EKES-ie, że decyzja w sprawie budżetu WPR należy teraz do współprawodawców
Luty 2019
Barnier at the EESC: The worst thing for Europe is silence
 • Michel Barnier w EKES-ie:„Najgorsze dla Europy jest milczenie”
 • Brexit przeprowadzony bez porozumienia zagraża rentowności przemysłu lotniczego i chemicznego
 • EKES wzywa do prawnego uznania działań charytatywnych w UE
 • Społeczeństwo obywatelskie chce ściślej monitorować umowy UE o wolnym handlu
Styczeń 2019
 • „Przeszłość jest dobrą nauczycielką, lecz nie determinuje naszej przyszłości”
 • Bez migrantów europejski model społeczno-gospodarczy będzie zagrożony – twierdzi EKES
 • Wdrażanie ekologicznego prawodawstwa UE musi stać się priorytetem
 • Przewodnictwo Rumunii w UE: nowy start dla europejskiego projektu
Listopad 2018
 • Komisarz Christos Stylianides: rescEU to pierwsza aktualizacja Mechanizmu Ochrony Ludności
 • EKES pragnie, by społeczeństwo obywatelskie odgrywało większą rolę w działaniach zewnętrznych UE
 • 40% budżetu UE należy przeznaczyć na kwestie związane ze zmianą klimatu
 • Niezbędna jest silna, w pełni finansowana WPR
Październik 2018
 • Projekty z 27 państw rywalizują o Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2018
 • EKES opowiada się za ambitnym budżetem UE wynoszącym przynajmniej 1,3% DNB UE
 • Zniwelowanie przepaści cyfrowej między kobietami a mężczyznami zwiększyłoby PKB Europy o 16 mld EUR
 • Przepisy dotyczące konsumentów powinny chronić konsumentów i pomagać przedsiębiorstwom handlowym w związku z dynamicznym rozwojem handlu elektronicznego w Europie
 • W łańcuchu dostaw żywności należy zabronić wszelkich nieuczciwych praktyk handlowych, a wszystkie podmioty muszą być chronione
Sierpień 2018
 • Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2018: kandydatury można nadsyłać przez całe lato
 • Transformacja energetyki może przynieść korzyści europejskim gospodarkom regionalnym
 • Europa musi uczynić więcej, by chronić kobiety z niepełnosprawnością
 • Stop prywatyzacji wody, mówi EKES
Lipiec 2018
 • W 60. rocznicę swojego powstania EKES obiecuje podjąć zdecydowane i wizjonerskie działania na rzecz lepszej Europy
 • „Płatności bezpośrednie muszą być przeznaczane wyłącznie dla rolników czynnych zawodowo” – twierdzi EKES i apeluje o specjalną pomoc dla młodych rolników
 • Unia Europejska nie może zapomnieć o swoich wartościach przy rozwijaniu sztucznej inteligencji, twierdzą unijni decydenci.
 • Z 27 butelek jedna polarowa bluza
 • Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2018 roku: „Tożsamość, wartości europejskie i dziedzictwo kulturowe w Europie”
Maj 2018

W numerze:

 • rEUnaissance: nowy przewodniczący EKES-u obiecuje odrodzenie zaangażowania obywateli w zrównoważoną Europę
 • Wybór hiszpańskiej członkini Isabel Caño Aguilar na wiceprzewodniczącą EKES-u ds. komunikacji
 • Wybór bułgarskiej członkini Mileny Angełowej na nową wiceprzewodniczącą EKES-u ds. budżetu
 • Więcej kobiet pełni funkcje kierownicze w EKES-ie
 • Kierownictwo EKES-u – nowy schemat organizacyjny

Pages