EESC Info

Pages

Displaying 11 - 20 of 85
December 2022

I dette nummer:

 • #COP27: Det europæiske civilsamfund opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at øge klimaambitionerne
 • Ny samarbejdsprotokol mellem EØSU og Kommissionen styrker EØSU's rolle som strategisk partner
 • Mobilitet bør anerkendes som en individuel rettighed
 • EØSU opfordrer til en bæredygtig strategi for planteprotein og planteolie

 

Oktober 2022

I dette nummer: 

 • Geopolitisk uro ved EU's grænser: civilsamfundets perspektiv
 • EU-priserne for økologi 2022: Tyskland, Belgien og Sverige løber med prisen for bedste SMV, fødevareforhandler og restaurant
 • Maria Nikolopoulou: den europæiske uge for ligestilling mellem kønnene i EØSU
 • Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet: det er på tide at gå fra ord til handling!
September 2022

I dette nummer:

 • Det organiserede civilsamfund i Europa svigter ikke Ukraine
 • Judith Vorbach: Et socialt klassificeringssystem for bæredygtige investeringer
 • EU-priserne for økologi 2022: EØSU's finalister er fundet!
 • Vold mod kvinder skal anerkendes som en strafbar handling i EU
Juli 2022

I dette nummer:

 • EØSU lancerer civilsamfundsprisen 2022 med fokus på to temaer: de unge og Ukraine
 • Europas nøgleindustrier opfordrer kraftigt EØSU til at øge sin rolle i den politiske beslutningsproces
 • Konferencen om Europas fremtid: det er nu helt afgørende med en opfølgning
 • EØSU giver sin ubetingede støtte til et ukrainsk EU-medlemskab
Juni 2022
 • EØSU advarer om, at krigen i Ukraine er en stor udfordring for EU's samhørighedspolitik
 • Europa skal bekæmpe udbredelsen af hadefuld tale og hadforbrydelser stærkt
 • Unge på Vestbalkan har brug for konkrete politikker for deres fremtid
 • EØSU efterlyser mere konkret handling med henblik på at støtte og beskytte uafhængige belarusiske journalister
Maj 2022

I dette nummer:

 • EØSU drøfter det tjekkiske EU-formandskabs prioriteter og det rette energimiks for Europas fremtid
 • EØSU opfordrer til konsekvente og strenge sanktioner over for arbejdsgivere, der beskæftiger migranter med ulovligt ophold
 • Antisemitisme tester idéen om Europa
 • EØSU's Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer fejrer sit 20-årsjubilæum
April 2022
 • EØSU udviser solidaritet og sammenhold med Ukraine
 • EØSU's medlemmer giver deres mening til kende
 • David Stulík: en hidtil uset bølge af solidaritet og støtte til Ukraine
 • Tetyana Ogarkova: Vladimir Putins sidste krig

 

Marts 2022
 • Europa er ikke sikkert uden et sikkert Ukraine
 • Aggressionerne mod Ukraine kræver yderligere styrkelse af EU-projektet
 • Industripolitik: Bæredygtighed skal gå hånd i hånd med konkurrenceevne og strategisk autonomi
 • Vi er nødt til at følges ad på denne lange vej mod ligestilling mellem kønnene
Februar 2022

I dette nummer:

 • Vi skal med det europæiske ungdomsår 2022 sikre håndgribelige og varige resultater for alle unge europæere
 • EØSU bakker op om det franske rådsformandskabs prioriteter
 • Tilstrækkelig, bæredygtig og tilgængelig ældrepleje af høj kvalitet er afgørende
 • EØSU: EU bør slå ned på overtrædelser af retsstatsprincippet

 

Februar 2022
 • Vinderen af EØSU's civilsamfundspris 2021 om klimaindsatsen er den belgiske sammenslutning Grootouders voor het Klimaat (bedsteforældrenes klimaaktion)
 • Vidste du...? Interessante fakta om vinderne af EØSU's civilsamfundspris
 • Med vindernes egne ord: interviews med alle vinderne

Pages