EESC Info

Pages

Displaying 11 - 20 of 81
Juni 2022
 • EØSU advarer om, at krigen i Ukraine er en stor udfordring for EU's samhørighedspolitik
 • Europa skal bekæmpe udbredelsen af hadefuld tale og hadforbrydelser stærkt
 • Unge på Vestbalkan har brug for konkrete politikker for deres fremtid
 • EØSU efterlyser mere konkret handling med henblik på at støtte og beskytte uafhængige belarusiske journalister
Maj 2022

I dette nummer:

 • EØSU drøfter det tjekkiske EU-formandskabs prioriteter og det rette energimiks for Europas fremtid
 • EØSU opfordrer til konsekvente og strenge sanktioner over for arbejdsgivere, der beskæftiger migranter med ulovligt ophold
 • Antisemitisme tester idéen om Europa
 • EØSU's Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer fejrer sit 20-årsjubilæum
April 2022
 • EØSU udviser solidaritet og sammenhold med Ukraine
 • EØSU's medlemmer giver deres mening til kende
 • David Stulík: en hidtil uset bølge af solidaritet og støtte til Ukraine
 • Tetyana Ogarkova: Vladimir Putins sidste krig

 

Marts 2022
 • Europa er ikke sikkert uden et sikkert Ukraine
 • Aggressionerne mod Ukraine kræver yderligere styrkelse af EU-projektet
 • Industripolitik: Bæredygtighed skal gå hånd i hånd med konkurrenceevne og strategisk autonomi
 • Vi er nødt til at følges ad på denne lange vej mod ligestilling mellem kønnene
Februar 2022

I dette nummer:

 • Vi skal med det europæiske ungdomsår 2022 sikre håndgribelige og varige resultater for alle unge europæere
 • EØSU bakker op om det franske rådsformandskabs prioriteter
 • Tilstrækkelig, bæredygtig og tilgængelig ældrepleje af høj kvalitet er afgørende
 • EØSU: EU bør slå ned på overtrædelser af retsstatsprincippet

 

Februar 2022
 • Vinderen af EØSU's civilsamfundspris 2021 om klimaindsatsen er den belgiske sammenslutning Grootouders voor het Klimaat (bedsteforældrenes klimaaktion)
 • Vidste du...? Interessante fakta om vinderne af EØSU's civilsamfundspris
 • Med vindernes egne ord: interviews med alle vinderne
Januar 2022

I dette nummer:

 • EU's bekæmpelse af desinformation skal rettes mod formidlerne og beskytte de grundlæggende rettigheder
 • En vellykket genopretning: EØSU understreger det organiserede civilsamfunds centrale rolle
 • Det europæiske ungdomsår 2022: der skal fokuseres på resultater frem for medieomtale
 • EØSU opfordrer Kommissionen til at være mere ambitiøs i bestræbelserne på at styre EU's økonomi og finanser i retning af bæredygtighed
December 2021

I dette nummer:

 • Mathew Caruana Galizia: Jeg vil gerne sørge for, at min mor ikke døde for ingenting
 • Sophia Wiegand: COP26 skuffede de unge, men tog ikke håbet fra os
 • Der bør sættes ind over for krænkelser af friheder og rettigheder i Schengenområdet
 • De negative tendenser med hensyn til opretholdelsen af retsstatsprincippet i EU skal vendes ved hjælp af civilsamfundet
 • 5G – EØSU opfordrer indtrængende Kommissionen til at yderligere vurdere følgerne for den menneskelige sundhed og miljøet
Oktober 2021

I dette nummer:

 • Samhørighed skal have en central plads i Europa efter pandemien, udtaler kommissær Elisa Ferreira og EØSU's formand, Christa Schweng
 • Mediefrihed skal fortsat stå øverst på vores dagsorden
 • I anledning af den første EU-dag for økologi understreger EØSU vigtigheden af mere bæredygtige, mere retfærdige og mere inklusive fødevaresystemer
 • Kunstig intelligens (AI) i Europa: Ikke alle afgørelser kan reduceres til ettaller og nuller
September 2021

I dette nummer:

 • Kunstig intelligens: 18 % af verdens bedste forskere er europæiske, men kun 10 % arbejder i Europa
 • Frans Timmermans mødes med europæiske ungdomsledere hos EØSU
 • Bekæmpelse af fattigdom blandt børn i Europa kræver en samfundsmæssig indsats
 • Roaming: EØSU opfordrer til, at der indføres en fælles takstzone i hele EU

Pages