EESC Info

Pages

Displaying 11 - 20 of 63
listopad 2020

V tomto vydání:

 • Do čela EHSV zvolena Christa Schweng z Rakouska
 • Christa Schweng: „Přínos občanské společnosti má zásadní význam při formování Evropy k lepšímu"
 • Cillian Lohan: „Potřebujeme vedoucí představitele, jimž budeme moci důvěřovat“
 • Giulia Barbucci: „Rozpočet musí být i nadále řízen patřičným a transparentním způsobem“
 • Rekordní počet žen a nových členů v EHSV
říjen 2020

V tomto vydání:

 • Začalo nové funkční období EHSV, nových je více než 40 % jeho členů
 • Po demonstracích mladých lidí za ochranu klimatu nastal čas přizvat je k jednacímu stolu
 • EHSV se vyslovuje k potřebě zavést unijní nástroj pro minimální mzdy
 • Pro evropský cestovní ruch je pandemie COVID-19 časovaná bomba
září 2020
 • Strategie EU pro rovnost žen a mužů musí řešit negativní dopady krize COVID-19 na ženy
 • Umělá inteligence: právní předpisy EU by měly stanovit bezpečné meze pro vysoce rizikové aplikace
 • Globální oteplování – EHSV požaduje nová daňová opatření ke snížení emisí CO2
 • Koronavirová krize: Evropské podniky by podle EHSV měly přehodnotit svůj obchodní model
červenec 2020
 • Pohled z místní perspektivy, část osmá: Když se zřítí svět práce
 • „Dessine-moi...“ – série článků
 • EHSV udělí Cenu za občanskou solidaritu projektům zaměřeným na boj proti koronaviru v jednotlivých členských státech a ve Spojeném království
 • Zahájení německého předsednictví EU ve znamení vysokých očekávání
červen 2020
 • Michel Barnier: „Je nepřípustné, aby si Spojené království dle libosti vybíralo, kterých výhod našeho jednotného trhu chce požívat“
 • Návrhy EHSV týkající se oživení a restrukturalizace po pandemii COVID-19 – na cestě k novému modelu společnosti
 • „Nemůžu dýchat.“ Pocta EHSV památce George Floyda
 • Investiční plán musí naplnit ambice Zelené dohody pro Evropu
květen 2020

V tomto vydání:

 • EHSV poprvé slaví Den Evropy on-line
 • Webináře EHSV ke koronaviru: EU a Afrika – společný boj proti pandemii COVID-19
 • Celoživotní učení vyžaduje rozsáhlejší veřejné financování
 • EHSV požaduje upravit kvůli pandemii COVID-19 hlavní směry politik zaměstnanosti na rok 2020
duben 2020
 • Nyní jsme buď Unií, nebo ničím – prohlášení EHSV k epidemii COVID-19
 • Reakce na koronavirus – návrh Komise týkající se využití prostředků z Fondu solidarity Evropské unie není dostačující
 • EHSV žádá, aby byl v reakci na koronavirovou pandemii přijat rozsáhlejší evropský investiční plán
 • Letectví: EHSV podporuje pozastavení platnosti pravidel EU pro přidělování letištních časů
březen 2020
 • Den evropské občanské iniciativy 2020: aktivisté žádají „smysluplné“ zapojení veřejnosti do konference o budoucnosti Evropy
 • Evropský parlament musí trvat na zajištění solidního rozpočtu pro EU na období 2021–2027
 • Strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením na nadcházející desetiletí: EU by měla jít příkladem v prosazování progresivních politik
 • Podle evropské občanské iniciativy „Eat Original“ je nutné zveřejňovat původ potravin
únor 2020
 • EHSV vzdal hold odcházejícím britským členům: „Neloučíme se však navždy, drazí přátelé“
 • Konec doby klecové
 • Priority chorvatského předsednictví Rady EU si zaslouží naši podporu
 • Zelená budoucnost – Evropa musí jít příkladem
leden 2020

V tomto vydání:

 • Co se skrývá za jménem aneb toponomastika coby nástroj boje za rovnost pohlaví
 • Domácí násilí je podle Asociace NAJA společenský problém, nikoli soukromý
 • Program #mimmitkoodaa bere útokem segregaci mužů a žen v odvětví informačních technologií
 • Organizace The Brussels Binder mění podobu panelových diskusí v Bruselu

Pages