EHSV uzatvára funkčné obdobie bilanciou svojich príspevkov k európskemu projektu

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) usporiadal 17. septembra počas posledného plenárneho zasadnutia pred začiatkom nového funkčného obdobia v októbri slávnosť pri príležitosti ukončenia funkčného obdobia. Luca Jahier, ktorý bol predsedom EHSV od apríla 2018, sa poďakoval všetkým členom a zdôraznil významný prínos k európskemu projektu zo strany organizácií občianskej spoločnosti zastúpených v EHSV.

Luca Jahier sa vo svojom poslednom príhovore vo funkcii predsedu vyjadril k hlavným prioritám svojho funkčného obdobia, konkrétne k udržateľnému rozvoju, posilnenému partnerstvu medzi EÚ a Afrikou, rozširovaniu EÚ a ku kultúre ako spájajúcemu prvku v Európe. Zdôraznil tiež príspevok EHSV v posledných rokoch k riešeniu výziev, ktorým čelí EÚ: EHSV bol napríklad prvou inštitúciou, ktorá navrhla európsku zdravotnú úniu. Vyjadril nádej, že EHSV sa bude môcť aktívne zapojiť do Konferencie o budúcnosti Európy, ktorú navrhli Európska komisia a Európsky parlament.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen poslala videopríhovor, v ktorom ocenila vynikajúcu prácu EHSV v posledných piatich rokoch a jeho prínos pre legislatívny proces EÚ. Videopríhovor poslal aj predseda Európskeho parlamentu David Sassoli, aby vyjadril ochotu užšie spolupracovať s EHSV na vytváraní štruktúrovaného dialógu s organizovanou občianskou spoločnosťou. Na plenárnom zasadnutí EHSV vystúpila podpredsedníčka Európskeho parlamentu Klara Dobrev, ktorá zdôraznila skutočnosť, že „bez podpory verejnosti sa na svete nepodarí dosiahnuť žiadnu zmenu a že úlohou EHSV je nadviazať kontakt s organizovanou občianskou spoločnosťou, so skutočnými ľuďmi z rôzneho prostredia a s rôznymi potrebami.“ (dgf)