W dniu 17 września odbyła się ceremonia zakończenia kadencji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u). Miała ona miejsce na ostatniej sesji plenarnej poprzedzającej kolejną, rozpoczynającą się w październiku kadencję. Luca Jahier, przewodniczący Komitetu od kwietnia 2018 r., podziękował wszystkim członkiniom i członkom Komitetu oraz podkreślił istotny wkład organizacji społeczeństwa obywatelskiego reprezentowanych w EKES-ie w projekt europejski.

Przemawiając po raz ostatni jako przewodniczący, Luca Jahier omówił priorytety swojej kadencji, a mianowicie zrównoważony rozwój, wzmocnione stosunki UE-Afryka, rozszerzenie UE oraz kulturę jako spoiwo naszego kontynentu. Podkreślił również wkład wniesiony w ostatnich latach przez Komitet w stawianie czoła wyzwaniom, przed którymi stanęła UE – dla przykładu, EKES był pierwszą instytucją europejską, która zaproponowała utworzenie europejskiej unii zdrowia. Przewodniczący wyraził nadzieję, że Komitet będzie mógł odegrać aktywną rolę w konferencji w sprawie przyszłości Europy zaproponowanej przez Komisję Europejską i Parlament Europejski.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przesłała zebranym na sesji plenarnej nagranie wideo, w którym pogratulowała im świetnych wyników prac prowadzonych przez EKES w ostatnich pięciu latach i ważnego wkładu Komitetu w unijne procedury ustawodawcze. Również przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli przesłał nagranie wideo, w którym wyraził gotowość do ściślejszej współpracy z EKES-em w celu nawiązania ustrukturyzowanego dialogu ze zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim. Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Klára Dobrev zabrała głos na sesji plenarnej Komitetu, podkreślając, że „świat nie może się zmienić bez poparcia ludzi” i kładąc szczególny nacisk na „rolę EKES-u w kontaktach ze zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim – z prawdziwymi ludźmi, pochodzącymi z różnych środowisk i mającymi różne potrzeby”. (dgf)