Den 17. september afholdt Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) sin afsluttende højtidelighed ved den sidste plenarforsamling, inden udvalget tager hul på en ny mandatperiode i oktober. Luca Jahier, EØSU's formand siden april 2018, takkede alle medlemmer og understregede, hvor vigtigt bidraget fra de civilsamfundsorganisationer, der er repræsenteret i EØSU, er for det europæiske projekt.

I sin sidste tale som formand talte Luca Jahier om mandatperiodens vigtigste prioriteter, nemlig bæredygtig udvikling, stærkere forbindelser mellem EU og Afrika, EU's udvidelse og kultur som et forbindende element i EU. Han fremhævede også EØSU's bidrag i de seneste år til at tackle de udfordringer, EU står over for: EØSU var f.eks. den første EU-institution til at foreslå en europæisk sundhedsunion. Han udtrykte håb om, at EØSU kan komme til at spille en aktiv rolle i konferencen om Europas fremtid, som Kommissionen og Europa-Parlamentet har fremsat forslag om.

Kommissionsformand Ursula von der Leyen udsendte en videomeddelelse, hvori hun roste det fremragende arbejde, EØSU har udført i de seneste fem år samt udvalgets vigtige bidrag til EU's lovgivningsprocedure. Formanden for Europa-Parlamentet, David Sassoli, sendte også en videomeddelelse, hvori han gav udtryk for sin vilje til et tættere samarbejde med EØSU for at skabe en struktureret dialog med det organiserede civilsamfund. Næstformanden for Europa-Parlamentet, Klara Dobrev, tog ordet på EØSU's plenarforsamling for at understrege den kendsgerning, at "intet kan ændres her i verden uden befolkningens opbakning, og det er EØSU's opgave at komme i kontakt med det organiserede civilsamfund med rigtige mennesker, der alle har forskellige baggrunde og behov". (dgf)