17. septembril korraldas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma lahkuva koosseisu viimasel täiskogu istungjärgul ametiaja lõpu tseremoonia. Uus koosseis alustab oma tööd oktoobris. Alates 2018. aasta aprillist komitee presidendi ametis olnud Luca Jahier tänas kõiki liikmeid ja rõhutas komitees esindatud kodanikuühiskonna organisatsioonide olulist panust Euroopa projekti.

Luca Jahier pidas presidendina oma viimase kõne, milles ta rääkis oma ametiaja peamistest prioriteetidest: kestlik areng, ELi ja Aafrika tugevamad sidemed, ELi laienemine ja kultuur kui Euroopat ühendav element. Samuti tõi ta esile komitee viimaste aastate panuse ELi ees seisvate probleemide lahendamisse, näiteks oli komitee esimene ELi institutsioon, kes tegi ettepaneku luua Euroopa terviseliit. Ta väljendas lootust, et komitee võiks aktiivselt osaleda Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi kavandatud Euroopa tulevikku käsitleval konverentsil.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kiitis videosõnumis komitee viimase viie aasta jooksul tehtud suurepärast tööd ja olulist panust ELi õigusloomesse. Euroopa Parlamendi president David Sassoli saatis samuti videosõnumi, milles ta väljendas valmisolekut teha komiteega tihedamat koostööd struktureeritud dialoogi loomiseks organiseeritud kodanikuühiskonnaga. Euroopa Parlamendi asepresident Klara Dobrev võttis täiskogu istungjärgul sõna, rõhutades, et ilma inimeste toetuseta ei muutu maailmas midagi ja et komitee ülesanne on suhelda organiseeritud kodanikuühiskonna ja tegelike inimestega, kellel kõigil on erinev taust ja erinevad vajadused. (dgf)