Dne 17. září uspořádal Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) slavnostní zakončení svého funkčního období. Akce proběhla v rámci posledního plenárního zasedání před zahájením nového funkčního období v říjnu. Luca Jahier, který byl předsedou EHSV od dubna 2018, vyjádřil svůj vděk všem členům a vyzdvihl významný přínos organizací občanské společnosti zastoupených v EHSV k evropskému projektu.

Ve svém posledním projevu ve funkci předsedy Luca Jahier promluvil o hlavních prioritách svého funkčního období, a sice o udržitelném rozvoji, posílení spolupráce mezi EU a Afrikou, rozšiřování Unie a o kultuře coby prvku, jenž sjednocuje Evropu. Zdůraznil rovněž to, jak Výbor v posledních několika letech přispěl k řešení výzev, jimž EU čelí: EHSV byl například první evropskou institucí, která navrhla evropskou zdravotní unii. Dále pak vyjádřil naději, že se EHSV bude moci aktivně zapojit do konference o budoucnosti Evropy, kterou navrhly Evropská komise a Evropský parlament.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen zaslala videozprávu, v níž EHSV pochválila za „skvělou práci“, již odváděl posledních pět let, a za jeho významné přispění k legislativnímu procesu EU. Videozprávu poslal také předseda Evropského parlamentu David Sassoli. Vyjádřil v ní ochotu úžeji spolupracovat s EHSV s cílem navázat strukturovaný dialog s organizovanou občanskou společností. Na plenárním zasedání EHSV vystoupila místopředsedkyně Evropského parlamentu Klara Dobrev, jež podtrhla skutečnost, že „na světě není možné změnit nic, pokud nemáme podporu lidí, a úlohou EHSV je oslovit organizovanou občanskou společnost, skutečné lidi z různých prostředí a s různými potřebami“. (dgf)