На 17 септември, по време на последната му пленарна сесия, се състоя церемонията по приключването на мандата на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) преди началото на новия мандат, който започва през октомври. Лука Жайе, председател на ЕИСК от април 2018 г., изрази своята благодарност на всички членове и подчерта важния принос на организациите на гражданското общество, представени в ЕИСК, към европейския проект.

В последната си реч като председател Лука Жайе говори за основните приоритети на своя мандат, а именно устойчивото развитие, укрепването на отношенията между ЕС и Африка, разширяването на ЕС и културата като обединяващ елемент в Европа. Той подчерта и приноса на ЕИСК през последните няколко години за справяне с предизвикателствата, пред които е изправен ЕС: например ЕИСК беше първата европейска институция, която предложи създаването на Европейски здравен съюз. Той изрази надежда, че ЕИСК ще може да вземе активно участие в предложената от Европейската комисия и Европейския парламент Конференция за бъдещето на Европа.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изпрати видео послание, в което похвали „отличната работа“, извършена от ЕИСК през последните пет години, и важния му принос за законодателната процедура на ЕС. Давид Сасоли, председател на Европейския парламент, също изпрати видео послание, в което изрази готовността си да работи в по-тясно сътрудничество с ЕИСК за създаване на структуриран диалог с организираното гражданско общество. Клара Добрев, заместник-председател на Европейския парламент, взе думата на пленарната сесия на ЕИСК, за да подчертае, че „нищо в света не може да се промени без подкрепата на хората, а ролята на ЕИСК е да бъде връзката с организираното гражданско общество, с истинските хора от различен произход и с различни потребности“. (dgf)