Στις 17 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) φιλοξένησε την τελετή λήξης της θητείας της στο πλαίσιο της τελευταίας συνόδου ολομέλειας πριν από την έναρξη της επόμενης θητείας της, τον Οκτώβριο. Ο Luca Jahier, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ από τον Απρίλιο του 2018, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλα τα μέλη και υπογράμμισε τη σημαντική συμβολή των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών που εκπροσωπούνται στην ΕΟΚΕ στο ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας του ομιλίας ως Προέδρου, ο Luca Jahier αναφέρθηκε στις κύριες προτεραιότητες της θητείας του, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η σχέση ΕΕ-Αφρικής, η διεύρυνση της ΕΕ και ο πολιτισμός ως κοινός παρονομαστής στην Ευρώπη. Ο κ. Jahier υπογράμμισε επίσης τη συνεισφορά της ΕΟΚΕ τα τελευταία χρόνια στην επίλυση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ: για παράδειγμα, η ΕΟΚΕ ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που πρότεινε μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι η ΕΟΚΕ θα μπορούσε να συμμετάσχει ενεργά στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης που έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen απέστειλε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα αναγνωρίζοντας το «εξαιρετικό έργο» που έχει επιτελέσει η ΕΟΚΕ τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς και τη σημαντική συμβολή της στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ. Ο David Sassoli, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απέστειλε επίσης βιντεοσκοπημένο μήνυμα εκφράζοντας την προθυμία του να συνεργαστεί στενότερα με την ΕΟΚΕ για την ανάπτυξη διαρθρωμένου διαλόγου με την οργανωμένη κοινωνία πολιτών. Η Klara Dobrev, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έλαβε τον λόγο κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ αναδεικνύοντας το γεγονός ότι «τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει στον κόσμο εάν δεν διαθέτουμε τη στήριξη των πολιτών· και ο ρόλος της ΕΟΚΕ συνίσταται στο να έρχεται σε επαφή με την οργανωμένη κοινωνία πολιτών, με πραγματικούς ανθρώπους, από διαφορετικά υπόβαθρα και με διαφορετικές ανάγκες». (dgf)