ETSK päätti toimikautensa ja teki tilannekatsauksen panoksestaan Euroopan yhdentymishankkeeseen

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) piti 17. syyskuuta toimikauden päätöstilaisuuden viimeisessä täysistunnossaan ennen lokakuussa käynnistyvää seuraavaa toimikauttaan. Huhtikuusta 2018 alkaen ETSK:n puheenjohtajana toiminut Luca Jahier kiitti kaikkia jäseniä ja korosti ETSK:ssa edustettuina olevien kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden merkittävää panosta Euroopan yhdentymishankkeeseen.

Viimeisessä puheenvuorossaan ETSK:n puheenjohtajana Luca Jahier käsitteli toimikautensa painopisteitä, joita olivat kestävä kehitys, EU:n ja Afrikan välisten suhteiden vahvistaminen, EU:n laajentuminen sekä kulttuuri Eurooppaa yhdentävänä tekijänä. Hän korosti myös ETSK:n viime vuosina tekemiä ponnisteluja EU:n uusien haasteiden selvittämiseksi: ETSK oli esimerkiksi ensimmäinen Euroopan terveysunionia ehdottanut EU:n elin. Puheenjohtaja toivoi, että ETSK voisi toimia aktiivisesti Euroopan komission ja Euroopan parlamentin ehdottamassa Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen lähetti videoviestin, jossa hän kiitti ETSK:n viiden viime vuoden aikana tekemää ”erinomaista työtä” ja sen tärkeää panosta EU:n lainsäädäntömenettelyyn. Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli lähetti myös videoviestin, jossa hän ilmaisi halukkuutensa tehdä tiiviimpää yhteistyötä ETSK:n kanssa jäsennellyn vuoropuhelun käynnistämiseksi järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan kanssa. Euroopan parlamentin varapuhemies Klara Dobrev käytti ETSK:n täysistunnossa puheenvuoron korostaakseen, että ”mikään ei voi muuttua maailmassa, jos meillä ei ole kansalaisten tukea. ETSK:n tehtävänä on olla yhteydessä järjestäytyneeseen kansalaisyhteiskuntaan, todellisiin ihmisiin, joilla kaikilla on erilaiset taustat ja tarpeet.” (dgf)