Skupina Zamestnávatelia v EHSV

Skupina Zamestnávatelia na júnovom plenárnom zasadnutí EHSV predložila protistanovisko ako vyjadrenie hlbokého znepokojenia nad doplnením protokolu o sociálnom pokroku, ktorým by sa zásadne zmenil charakter a fungovanie sociálneho trhového hospodárstva EÚ.

Návrhom Európskej konfederácie odborových zväzov (ETUC) týkajúcim sa protokolu o sociálnom pokroku by sa zaviedla nadradenosť sociálnych, pracovných a odborových práv nielen v ich interakcii s hospodárskymi slobodami, ale aj vo vzťahu k vnútornému trhu, hospodárskej súťaži a všetkým ostatným politickým opatreniam Únie, vrátane oblastí, ako je správa hospodárskych záležitostí, obchod, digitalizácia a životné prostredie.

Predseda skupiny Zamestnávatelia Stefano Mallia uviedol, že „všeobecne uprednostňovať sociálne práva pred hospodárskymi slobodami by bolo rovnako nesprávne ako dávať všeobecnú prednosť hospodárskym slobodám.“

Protokol o sociálnom pokroku by skutočne vyžadoval zmenu zmluvy, čím by sa narušila súčasná rovnováha medzi sociálnymi právami a štyrmi slobodami, ktoré sú základom vnútorného trhu, pričom túto rovnováhu v súčasnosti zaručujú viaceré ustanovenia zmlúv.

Členka skupiny Zamestnávatelia v EHSV Marija Minčeva, ktorá protistanovisko predložila, uviedla že „namiesto toho, aby EÚ predkladala protokol o sociálnom pokroku, ktorý by narušil rovnováhu medzi hospodárskymi slobodami a sociálnymi právami a zasahoval do dobre vymedzených právomocí EÚ a členských štátov, je dôležité pokročiť smerom k spoločnému chápaniu toho, čo predstavuje pridanú hodnotu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnych politík.“

Protistanovisko skupiny Zamestnávatelia v EHSV, ku ktorému sa 101 členov vyjadrilo kladne, 133 záporne a 7 členovia sa hlasovania zdržali, je pripojené k stanovisku EHSV.