skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Na červnovém plenárním shromáždění předložila skupina Zaměstnavatelé v EHSV protistanovisko, v němž jasně vyjádřila obavy v souvislosti s připojením protokolu o sociálním pokroku. To by zásadně pozměnilo charakter a fungování sociálně-tržního hospodářství EU.

S návrhem Evropské konfederace odborových svazů týkajícím se protokolu o sociálním pokroku by se zavedla přednost sociálních, pracovních a odborových práv, a to nejen v rámci jejich vzájemného vztahu s hospodářským svobodami, ale i ve vztahu k vnitřnímu trhu, hospodářské soutěži a všem dalším politickým opatřením Unie, mimo jiné v oblastech, jako je správa ekonomických záležitostí, obchod, digitalizace a životní prostředí.

„Obecné upřednostnění sociálních práv před hospodářskými svobodami by bylo stejnou chybou jako obecné upřednostnění hospodářských svobod,“ prohlásil Stefano Mallia, předseda skupiny Zaměstnavatelé.

Přijetí protokolu o sociálním pokroku by skutečně vyžadovalo změnu Smluv. Narušila by se tak stávající rovnováha mezi sociálními právy a čtyřmi svobodami, na nichž stojí vnitřní trh, tj. rovnováha, kterou nyní zajišťují různá ustanovení Smluv.

„Místo toho, aby EU předkládala protokol o sociálním pokroku, který by narušil rovnováhu mezi hospodářskými svobodami a sociálními právy a zasahoval do přesně vymezených pravomocí EU a členských států, je důležité pokročit směrem ke společnému chápání toho, co představuje přidanou hodnotu EU z hlediska zaměstnanosti a sociálních politik,“ uveda Marija Minčeva, členka skupiny Zaměstnavatelé, která protistanovisko představila.

Protistanovisko skupiny Zaměstnavatelé v EHSV, které získalo 101 hlasů, přičemž proti hlasovalo 133 členů a 7 členů se zdrželo, je ke stanovisku EHSV přiloženo.

  • Stanovisko SOC/756 „Protokol o sociálním pokroku“ (protistanovisko je přílohou tohoto stanoviska): https://europa.eu/!jdMJ7Q
  • Viz také článek „EHSV podporuje požadavek, aby základní sociální práva měla podle práva EU větší váhu než hospodářské svobody“ (výše)