Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Skupina delodajalcev v EESO je na junijskem plenarnem zasedanju EESO predstavila nasprotno mnenje, v katerem je izrazila zaskrbljenost glede vključitve protokola o socialnem napredku, ki bi bistveno spremenil naravo in delovanje socialnega tržnega gospodarstva EU.

S predlogom Evropske konfederacije sindikatov za protokol o socialnem napredku bi socialne, delavske in sindikalne pravice prevladale ne le nad gospodarskimi svoboščinami, temveč tudi v zvezi z notranjim trgom, konkurenco in vsemi drugimi ukrepi politike Unije, med drugim na področjih, kot so ekonomsko upravljanje, trgovina, digitalizacija in okolje.

„Dajanje prednosti socialnim pravicam pred ekonomskimi svoboščinami bi bila prav tako napačno kot dajanje splošne prednosti ekonomskim svoboščinam,“ je dejal predsednik skupine delodajalcev Stefano Mallia.

S sprejetjem protokola o socialnem napredku bi bilo namreč treba spremeniti Pogodbi EU, s čimer bi odpravili obstoječe ravnovesje med socialnimi pravicami in štirimi svoboščinami, na katerih temelji notranji trg – ravnovesje, ki ga trenutno zagotavlja več njunih določb.

„Namesto da EU oblikuje protokol o socialnem napredku, ki bi podrl ravnovesje med ekonomskimi svoboščinami in socialnimi pravicami ter posegel v natančno opredeljene pristojnosti EU in nacionalne pristojnosti, je pomembno doseči napredek v smeri skupnega razumevanja dodane vrednosti EU v smislu politike zaposlovanja in socialne politike,“ je dejala članica skupine delodajalcev v EESO Mariya Mincheva, ki je predstavila nasprotno mnenje.

Nasprotno mnenje skupine delodajalcev v EESO, ki je prejelo 101 glasov za, 133 glasov proti in 7 vzdržanih glasov, je priloženo mnenju EESO.