Az EGSZB Munkáltatók csoportjának cikke

Az EGSZB júniusi plenáris ülésén a Munkáltatók csoportja ellenvéleményt terjesztett elő, hogy határozottan hangot adjon a társadalmi haladásról szóló jegyzőkönyvvel kapcsolatos aggodalmainak. A jegyzőkönyv alapvetően megváltoztatná az EU szociális piacgazdaságának jellegét és működését.

Az ESZSZ társadalmi haladásról szóló jegyzőkönyvre tett javaslata megteremtené a szociális, munkavállalói és szakszervezeti jogok elsőbbségét nemcsak a gazdasági szabadságokkal való kölcsönhatásukban, hanem a belső piaci, a versenyjogi és bármely más uniós szakpolitikai intézkedés vonatkozásában is, beleértve az olyan területeket, mint a gazdasági kormányzás, a kereskedelem, a digitalizáció és a környezetvédelem.

„Ha általánosságban előnyben részesítjük a szociális jogokat a gazdasági szabadságokkal szemben, az ugyanolyan helytelen lenne, mint általános elsőbbséget adni a gazdasági szabadságoknak”, jelentette ki Stefano Mallia, a Munkáltatók csoportjának elnöke.

A társadalmi haladásról szóló jegyzőkönyv valójában a Szerződés módosítására szólít fel, megszüntetve a szociális jogok és a belső piac alapját képező négy szabadság közötti jelenlegi egyensúlyt, amelyet jelenleg a Szerződések több rendelkezése biztosít.

„Ahelyett, hogy az EU nekiállna a társadalmi haladásról szóló jegyzőkönyv kidolgozásának, amely torzítaná a gazdasági szabadságok és a szociális jogok közötti egyensúlyt, és beavatkozna a jól meghatározott uniós és nemzeti hatáskörökbe, inkább a tekintetben kellene konszenzust kialakítani, hogy miben áll az EU hozzáadott értéke a foglalkoztatás- és szociálpolitikák terén”, vélekedett Mariya Mincheva, az EGSZB Munkáltatók csoportjának tagja, az ellenvélemény készítője.

Az EGSZB Munkáltatók csoportjának ellenvéleményét, amely 7 tartózkodás mellett 101 támogató szavazatot és 133 ellenszavazatot kapott, csatolták az EGSZB véleményéhez.

  • SOC/756. sz. vélemény – „A társadalmi haladásról szóló jegyzőkönyv” (mellékletben az ellenvélemény): https://europa.eu/!jdMJ7Q
  • Lásd még: „Az EGSZB támogatja, hogy az alapvető szociális jogok elsőbbséget élvezzenek az uniós jog szerinti gazdasági szabadságokkal szemben” (fent).