Materiālu sagatavojusi EESK Darba devēju grupa

Darba devēju grupa EESK plenārsesijā iesniegusi pretatzinumu, kurā uzsvērtas raizes par sociālā progresa protokola pievienošanu, jo tas pašos pamatos izmainītu ES sociālās tirgus ekonomikas būtību un darbību.

Eiropas Arodbiedrību konfederācijas priekšlikumā par sociālā progresa protokolu bija paredzēts noteikt, ka sociālās, darba un arodbiedrību savienību tiesības ir pārākas ne tikai mijiedarbībā ar ekonomiskajām brīvībām, bet arī saistībā ar iekšējo tirgu, konkurenci un citiem Savienības politikas pasākumiem, tostarp, tādām jomām kā ekonomikas pārvaldība, tirdzniecība, digitalizācija un vide.

“Vispārējas prioritātes piešķiršana sociālajām tiesībām pār ekonomiskajām brīvībām būtu tikpat nepareiza kā vispārējas prioritātes piešķiršana ekonomiskajām brīvībām,” norāda Darba devēju grupas priekšsēdētājs Stefano Mallia.

Atbilstoši sociālā progresa protokolam tiešām būs nepieciešams grozīt Līgumu, un līdz ar to tiks izjaukts pašreizējais līdzsvars starp sociālajām tiesībām un četrām brīvībām, kas ir iekšējā tirgus pamatā. Šo līdzsvaru pašlaik nodrošina vairāki līgumu noteikumi.

“Eiropas Savienībai nav vis jāizstrādā Sociālā progresa protokols, kas izkropļos līdzsvaru starp ekonomiskajām brīvībām un sociālajām tiesībām un izjauks skaidri noteiktas ES un valstu kompetences, bet jāvirzās uz kopīgu izpratni par to, kas rada ES pievienoto vērtību nodarbinātības un sociālās politikas jomā,” norāda pretatzinuma iniciatore, EESK Darba devēju grupas locekle Mariya Mincheva.

EESK Darba devēju grupas pretatzinums, kurš ir saņēmis 101 balsi par, 133 balsis pret (7 balsotāji atturējās), ir pievienots EESK atzinumam.

  • Atzinums SOC/756 “Sociālā progresa protokols” (Pievienots pretatzinums): https://europa.eu/!jdMJ7Q
  • Sk. arī “EESK atbalsta aicinājumu ES tiesību aktos prioritāti piešķirt sociālajām pamattiesībām, nevis ekonomiskajām brīvībām” (pirms šī raksta)