Úspech nového rámca EÚ pre Rómov je v rukách členských štátov

Európska komisia, poučená z nedostatkov predchádzajúceho rámca EÚ pre Rómov za posledné desaťročie, je odhodlaná dosiahnuť hlavné ciele nového strategického rámca pre Rómov, čím sa do roku 2030 znížia rozdiely týkajúce sa diskriminácie a sociálno-ekonomického vylúčenia najmenej o polovicu. Úloha členských štátov pri dosahovaní hmatateľných výsledkov je však kľúčová. Bez účinných národných stratégií a pragmatických opatrení hrozí, že nový rámec zlyhá rovnakým spôsobom ako ten predchádzajúci.

Účastníci online vypočutia na tému Nový rámec EÚ pre Rómov: názory a očakávania pre budúcnosť rómskych komunít poukázali na to, že predchádzajúca stratégia nedosiahla dobré výsledky z dôvodu politickej situácie a nedostatku podpory zo strany členských štátov.

Nový rámec pre Rómov sa zameriava na prístup založený na troch pilieroch: rovnosť, začlenenie a účasť, pričom dopĺňa sociálno-ekonomickú integráciu marginalizovaných Rómov v predchádzajúcom rámci a jeho značnú reformu.

Nový rómsky rámec obsahuje veľa záslužných prvkov, naďalej však ostáva problém s jeho vykonávaním.

Isabela Mihalache zo siete ERGO ocenila nový rámec za začlenenie viacerých synergií a komplementárnych politík EÚ, uviedla však, že pokiaľ ide o spoločné minimálne záväzky členských štátov, sú skôr všeobecné.

Bernard Rorke z Európskeho centra pre práva Rómov varoval: „Pokiaľ nebude existovať spravodlivosť bez predsudkov voči rómskym občanom, bude tento rámec zlyhávať rovnako ako ten predchádzajúci“.

Rovnako Florin Botonogu z bukurešťského centra politiky pre Rómov a menšiny upozornil, že riešenia musia byť realistické.

Predseda tematickej študijnej skupiny EHSV pre inklúziu Rómov Alfredas Jonuška vyzval organizácie občianskej spoločnosti a mimovládne organizácie, aby vyjadrili svoj názor, pretože hoci sa dosiahol pokrok, treba dosiahnuť ešte oveľa viac. (at)