Is-suċċess tal-qafas il-ġdid tal-UE dwar ir-Rom jinsab f’idejn l-Istati Membri

Wara li tgħallmet min-nuqqasijiet tal-qafas preċedenti tal-UE dwar ir-Rom matul l-aħħar għaxar snin, il-Kummissjoni Ewropea hija determinata li tilħaq il-miri ewlenin tal-qafas strateġiku l-ġdid dwar ir-Rom, billi tnaqqas id-distakk ta’ diskriminazzjoni u esklużjoni soċjoekonomika b’mill-inqas bin-nofs sal-2030. Madankollu, ir-rwol tal-Istati Membri fil-kisba ta’ riżultati tanġibbli huwa kruċjali. Mingħajr strateġiji nazzjonali effettivi u miżuri prammatiċi, il-qafas il-ġdid qiegħed fil-periklu li jfalli bl-istess mod bħall-predeċessur tiegħu.

Parteċipanti f’seduta online dwar Il-qafas il-ġdid tal-UE dwar ir-Rom: fehmiet u aspettattivi għall-futur tal-komunitajiet tar-Rom, irrimarkaw li r-raġuni li l-istrateġija preċedenti ma rnexxilhiex tikseb riżultati tajbin kienet minħabba s-sitwazzjoni politika f’uħud mill-Istati Membri u n-nuqqas ta’ appoġġ minnhom.

Il-qafas il-ġdid dwar ir-Rom jiffoka fuq approċċ ta’ tliet pilastri: l-ugwaljanza, l-inklużjoni u l-parteċipazzjoni, li jikkumplimenta l-integrazzjoni soċjoekonomika tar-Rom emarġinati fil-qafas preċedenti u jirriformah b’mod konsiderevoli.

Il-qafas il-ġdid dwar ir-Rom huwa ta’ mertu iżda l-problema tal-implimentazzjoni tibqa’ l-istess.

Isabela Mihalache, min-Network ERGO, faħħret il-qafas il-ġdid għall-inklużjoni ta ’numru ta’ sinerġiji u politiki kumplementari tal-UE, iżda sostniet li fir-rigward tal-impenji minimi komuni tal-Istati Membri, dawn kienu pjuttost ġenerali.

Bernard Rorke, miċ-Ċentru Ewropew għad-Drittijiet tar-Rom, wissa: "Sakemm il-ġustizzja ma tipprevalix mingħajr preġudizzju għaċ-ċittadini Romani, dan il-qafas ifalli eżattament bl-istess mod bħall-predeċessur tiegħu".

Fuq l-istess linji, Florin Botonogu, miċ-Ċentru tal-Politika għar-Rom u l-Minoranzi bbażat f'Bukarest, wera b’mod enfatiku li s-soluzzjonijiet kellhom ikunu realistiċi.

Il-president tal-Grupp ta’ Studju Tematiku tal-KESE dwar l-Inklużjoni tar-Rom, Alfredas Jonuška, ħeġġeġ lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-NGOs biex isemmgħu leħinhom peress li, filwaqt li sar progress, għad fadal ħafna iktar xi jsir. (at)