#YEYS2021: Európska mladá generácia sa ujíma výzvy, ktorú predstavuje zmena klímy

Študenti stredných škôl z celej Európy predložili výkonnému podpredsedovi Európskej komisie Fransovi Timmermansovi konkrétne návrhy opatrení v oblasti klímy – výsledok virtuálneho Európskeho samitu mládeže o klíme, ktorý 18. – 19. marca 2021 zorganizoval Európsky hospodársky a sociálny výbor.

„Mladých Európanov treba zapojiť do rozhodovania o budúcnosti EÚ: bez vašej angažovanosti by Európska zelená dohoda neexistovala,“ vyhlásil Frans Timmermans pri otvorení podujatia Vaša Európa, váš názor 2021. „Skutočne na mňa zapôsobilo, ako dôkladne rozumiete problematike zmeny klímy, a akou formou ste mi predložili vaše návrhy. Takto treba fungovať – chápať sa navzájom. Je mimoriadne ťažké nenávidieť človeka, ktorého dokážete pochopiť,“ konštatoval komisár.

Dovedna 234 účastníkov #YEYS2021 vo veku od 16 do 18 rokov z 28 krajín pracovalo paralelne v 45 virtuálnych rokovacích miestnostiach a po dvoch dňoch živých diskusií online sformulovali praktické odporúčania, ktoré predstavili počas záverečného plenárneho zasadnutia.

Študenti museli pri simulácii konferencie Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP) zastupovať niektorú zo zainteresovaných skupín a spolu s ostatnými skupinami vypracovať plán, ako do konca storočia obmedziť globálne otepľovanie na bezpečnú úroveň výrazne pod 1,5 °C. Skupiny zastupovali skutočné sektory a priemyselné odvetvia, ktorých činnosť a angažovanosť ovplyvňujú globálne otepľovanie.

Niektoré z návrhov:

  • Výsadba mestských stromov a inštalácia vertikálnych záhrad
  • „Ekologický Manhattanský projekt“ pre EÚ s veľkými investíciami do nových technológií
  • Investovanie do väčšej osvety širokej verejnosti
  • Zavádzanie na mieru šitých opatrení, ktoré budú reagovať na špecifickú situáciu v jednotlivých krajinách
  • Podpora zalesňovania ako jedného z najúčinnejších dlhodobých spôsobov odstraňovania uhlíka
  • Zavádzanie vodíka a bioplynu súčasne s vyraďovaním fosílnych palív
  • Odstránenie priepasti medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami

Podľa konečného plánu mladých Európanov, ktorý predstavilo osem z nich, by sa do roku 2100 mal zaistiť nárast teploty o + 1,4 °C, a tak dosiahnuť stanovený cieľ.

Podpredseda EHSV pre komunikáciu Cillian Lohan na záver podujatia uviedol: „Dúfam, že skúsenosť s YEYS vám dala chuť stať sa aktívnymi občanmi. Silná demokracia si vyžaduje aj vašu účasť. Mládežnícke manifestácie ukázali, že zmena môže prísť z ulice. Vaše požiadavky, aby sa začalo viac konať, dnes pomáhame presadiť na vyšších miestach.“

Podrobnejšie informácie o YEYS 2021 sú k dispozícii na oficiálnej internetovej stránke podujatia. (ks)