#YEYS2021: Europos jaunoji karta imasi klimato iššūkio

Visos Europos vidurinių mokyklų moksleiviai Europos Komisijos vykdomajam pirmininkės pavaduotojui Fransui Timmermansui pateikė konkrečius pasiūlymus dėl klimato politikos – toks buvo 2021 m. kovo 18–19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto surengto virtualaus jaunimo aukščiausiojo lygio susitikimo klimato kaitos klausimais rezultatas.

„Jauniesiems europiečiams turi būti suteikta galimybė pasisakyti dėl ES ateities: be jūsų raginimų imtis veiksmų nebūtų buvę Europos žaliojo kurso“, – pasakė F. Timmermans, sveikindamas 2021 m. renginio „Tavo Europa, tavo balsas!“ dalyvius. „Man didžiulį įspūdį daro tai, kad jūs puikiai suprantate klimato kaitos problemą, ir tai, kaip jūs teikiate pasiūlymus. Būtent taip reikia gyventi, suprasti vienas kitą, juk labai sunku nekęsti žmogaus, kurį gali suprasti,“ – sakė Komisijos narys.

Pasibaigus dvi dienas trukusioms gyvoms virtualioms diskusijoms, #YEYS2021 dalyvavę 234 16–18 metų moksleiviai iš 28 šalių, paraleliai dirbę 45 virtualiuose derybų kambariuose, parengė konkrečias rekomendacijas, kurias pateikė baigiamojoje plenarinėje sesijoje.

Kaip ir Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje (COP), mokiniai turėjo įsijausti į suinteresuotųjų subjektų grupės darbą ir bendradarbiauti su kitomis grupėmis, kad parengtų planą, kaip iki amžiaus pabaigos apriboti visuotinį atšilimą iki saugaus lygio, kuris būtų gerokai mažesnis nei 1,5°C. Šios grupės atstovavo tam tikriems sektoriams ir pramonės šakoms, kurių veikla ir pozicija daro poveikį visuotiniam atšilimui.

Moksleivių pasiūlymuose raginama:

  • miestuose sodinti medžius ir įrengti vertikaliuosius sodus;
  • įgyvendinti „ekologiško Manhatano projektą“ ES, daug investuojant į naujas technologijas;
  • investuoti į didesnį plačiosios visuomenės švietimą;
  • įgyvendinti konkrečioms šalims pritaikytas politikos priemones, atsižvelgiant į šių šalių aplinkybes;
  • remti miškų sodinimą kaip vieną veiksmingiausių ilgalaikių anglies dioksido absorbavimo būdų;
  • diegti vandenilio ir biodujų įrangą palaipsniui atsisakant iškastinio kuro;
  • mažinti atotrūkį tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių.

Jaunųjų europiečių parengtame galutiniame plane, kurį pristatė aštuoni moksleiviai, numatoma, kad iki 2100 m. temperatūra padidės + 1,4°C, taigi bus pasiektas užduoties tikslas.

Už komunikaciją atsakingas EESRK pirmininkės pavaduotojas Cillian Lohan baigė renginį šiais pastebėjimais: „Tikiuosi, kad renginyje „Tavo Europa, tavo balsas“ įgyta patirtis jums įkvėpė norą būti aktyviais piliečiais. Jūsų dalyvavimas reikalingas tam, kad demokratija būtų tvirta. Jaunimo judėjimas parodė, kad pokyčiai gali prasidėti gatvėse. Šiandien padedame tiems, kuriems reikia aktyvesnių veiksmų, kad jų balsas būtų išgirstas valdžios koridoriuose.“

Daugiau informacijos apie 2021 m. renginį „Tavo Europa, tavo balsas!“ rasite oficialiame renginio tinklalapyje. (ks)