#YEYS2021: Европейското младо поколение приема предизвикателството на климата

Гимназисти от цяла Европа представиха конкретни предложения за действия в областта на климата на изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия, Франс Тимерманс — резултат от виртуалната младежка среща на върха по въпросите на климата, организирана от Европейския икономически и социален комитет на 18 и 19 март 2021 г.

„Младите европейци трябва да имат думата, когато става въпрос за бъдещето на ЕС: без Вашите призиви за действие нямаше да имаме Европейски зелен пакт, заяви г-н Тимерманс, приветствайки проявата Твоята Европа, твоето мнение! (2021 г.). Наистина съм впечатлен от Вашето задълбочено разбиране на проблема с изменението на климата и от начина, по който представихте предложенията си. Това е начинът, по който трябва да се живее — при взаимно разбирателство. Изключително трудно е да мразиш човек, когото можеш да разбереш“, заяви той в заключение.

След два дни оживени виртуални дебати над 234 ученици на възраст между 16 и 18 години от 28 страни, работещи паралелно в 45 виртуални стаи за преговори, разработиха практически препоръки, които представиха по време на заключителна пленарна сесия.

Учениците трябваше да представляват група заинтересовани страни в симулация на Конференцията на ООН по изменението на климата (COP) и да работят заедно с други групи за създаване на план за ограничаване на глобалното затопляне до безопасни равнища — значително под 1,5 C, до края на века. Групите представляваха сектори и индустрии от реалния живот, чиито дейности и позиции оказват влияние върху глобалното затопляне.

Предложенията включваха:

  • Засаждане на дървета в градовете и инсталиране на вертикални градини
  • Проект „Екологичен Манхатан“ за ЕС със значителни инвестиции в нови технологии
  • Инвестиране в повече образователни дейности за широката общественост
  • Прилагане на съобразени с конкретните нужди политики, които отговарят на специфичните условия във всяка държава
  • Подкрепа за залесяването като едно от най-ефективните дългосрочни решения за поглъщането на въглерода
  • Въвеждане на водород и биогаз и постепенно премахване на изкопаемите горива
  • Преодоляване на пропастта между развитите и развиващите се страни

Окончателният план на младите европейци доведе до повишаване на температурата с + 1,4°C до 2100 г., като по този начин беше постигната заложената в задачата цел. Той беше представен от осем ученици.

Килиан Лохан, заместник-председател на ЕИСК, отговарящ за комуникацията, закри проявата с думите: „Надявам се, че това преживяване е събудило у Вас желанието да бъдете активни граждани, Вашето участие е необходимо за изграждането на силна демокрация. Младежкото движение показа, че промяната може да дойде от улицата. Днес допринасяме за това тези искания за повече действия да се чуят в коридорите на властта“.

Допълнителна информация за YEYS 2021 можете да намерите на официалната страница на проявата. (ks)