#YEYS2021: Euroopa noor põlvkond võtab vastu kliimamuutuste väljakutse

Keskkooliõpilased kogu Euroopast esitasid Euroopa Komisjoni juhtivale asepresidendile Frans Timmermansile konkreetsed ettepanekud kliimameetmete kohta – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee poolt 18.–19. märtsil 2021. aastal korraldatud virtuaalse noorte kliimatippkohtumise tulemused.

„Noortel eurooplastel on ELi tuleviku osas kaasarääkimise õigus: ilma teie üleskutseta tegudele asuda ei oleks meil Euroopa rohelist kokkulepet,“ ütles Frans Timmermans, tervitades üritust „Sinu Euroopa, Sinu arvamus 2021“. „Teie põhjalik arusaamine kliimamuutuste probleemist ning viis, kuidas Te oma ettepanekuid esitate, avaldab mulle sügavat muljet. Nii tulebki elada - tuleb üksteisest aru saada. Äärmiselt raske on vihata inimest, kellest aru saad," järeldas ta.

Pärast kahel päeval toimunud elavaid veebipõhiseid väitlusi koostasid 28 riigist pärit rohkem kui 234 õpilast vanuses 16-18 paralleelselt 45 virtuaalses koosolekuruumis töötades praktilised soovitused, mida nad tutvustasid täiskogu lõppistungil.

Õpilased pidid ÜRO kliimamuutuste konverentsi simulatsioonis asuma ühe sidusrühma rolli ja tegema koostööd teiste rühmadega, et koostada kava, mis aitaks hoida sajandi lõpuks ülemaailmse soojenemise ohutul tasemel, st tunduvalt alla 1,5 °C. Rühmad esindasid reaalelu sektoreid ja tööstusharusid, mille töö ja tegevus mõjutab üleilmset soojenemist.

Need ettepanekud hõlmasid järgmist:

  • linnapuude istutamine ja vertikaalaedade rajamine;
  • „ökoloogiline Manhattani projekt“ ELi jaoks, milles investeeritakse tohutuid summasid uutesse tehnoloogiatesse;
  • laiema üldsuse haridusse investeerimine;
  • iga riigi konkreetsetele oludele vastava kohandatud poliitika rakendamine;
  • metsastamise kui ühe tõhusaima pikaajalise süsiniku sidumise lahenduse toetamine;
  • vesiniku ja biogaasi kasutuselevõtt fossiilkütuste samaaegse järkjärgulise kasutamiselt kõrvaldamisega;
  • lõhe kaotamine arenenud riikide ja arengumaade vahel.

Noorte eurooplaste lõplik kava tooks 2100. aastaks kaasa temperatuuri tõusu 1,4 °C võrra – seega saavutati harjutuse eesmärk. Kava esitles kaheksa õpilast.

Komitees teabevahetuse eest vastutav asepresident Cillian Lohan lõpetas ürituse sõnadega: „Loodetavasti tekitas üritus teis soovi saada aktiivseteks kodanikeks; tugev demokraatia vajab teie osalemist. Noorteliikumine on näidanud, et muutused võivad tulla tänavatelt. Täna aitame kaasa, et teie nõudmised rohkemateks meetmeteks kajaksid vastu võimukoridorides.“

Lähemat teavet ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus 2021“ kohta leiate ürituse ametlikult veebilehelt. (ks)