Vidusskolēni no visas Eiropas ir iesnieguši Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniekam Frans Timmermans konkrētus klimata pārmaiņu apkarošanas pasākumu priekšlikumus, kas tapuši Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2021. gada 18. un 19. martā rīkotajā virtuālajā Jauniešu klimata samitā.

“Jaunie eiropieši var ietekmēt ES nākotni: bez jūsu aicinājumiem rīkoties Eiropas zaļā kursa šodien nebūtu,” pasākuma “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi 2021” atklāšanā teica F. Timmermans. “Mani patiesi iepriecina tas, cik labi jūs saprotat klimata pārmaiņu problēmu un kā jūs man pasniedzāt savus priekšlikumus. Savstarpējas izpratnes meklēšana – tas ir pareizais ceļš. Ja mēs cilvēku saprotam, mums viņu ir ļoti grūti ienīst,” viņš noslēdza.

Aktīvas virtuālās debates, kurās piedalījās vairāk nekā 234 skolēni vecumā no 16 līdz 18 gadiem un no 28 valstīm, divas dienas norisinājās paralēli 45 virtuālo sarunu telpās. Tajās tika izstrādāti konkrēti ieteikumi, kas tika prezentēti noslēguma pilnsapulcē.

Piedaloties ANO Klimata pārmaiņu konferences (COP) simulācijā, skolēniem bija jāiejūtas kādas ieinteresēto personu grupas lomā un, sadarbojoties ar citām grupām, jāsagatavo plāns, kā līdz gadsimta beigām globālo sasilšanu ierobežot līdz drošam līmenim, kas būtu krietni zem 1,5°C. Šīs grupas atbilda reāliem sektoriem un ražotājiem, kuru darbība un intereses ietekmē globālo sasilšanu.

Priekšlikumi ietvēra šādas idejas:

  • stādīt pilsētās kokus un izveidot vertikālus dārzus;
  • izstrādāt “uz ekoloģiju orientētu Manhetenas projektu” Eiropas Savienībā, ieguldot daudz līdzekļu jaunās tehnoloģijās;
  • ieguldīt līdzekļus plašākā sabiedrības izglītošanā;
  • īstenot īpaši pielāgotu politiku, kas atbilstu katras valsts konkrētajiem apstākļiem;
  • atbalstīt apmežošanu kā vienu no efektīvākajiem ilgtermiņa risinājumiem oglekļa dioksīda piesaistei;
  • ieviest ūdeņradi un biogāzi, pakāpeniski atsakoties no fosilā kurināmā;
  • mazināt plaisu starp attīstītajām valstīm un jaunattīstības valstīm.

Astoņi Eiropas jaunieši prezentēja plāna galīgo versiju. Ja tas tiktu īstenots, 2100. gadā temperatūras pieaugums būtu 1,4°C, tādējādi viņi savu mērķi ir sasnieguši.

EESK priekšsēdētājas vietnieks komunikācijas jautājumos Cillian Lohan, noslēgdams pasākumu, teica šādus vārdus: “Ceru, ka samits “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” ir radījis jūsos vēlmi būt aktīviem pilsoņiem; mēs gribam, lai jūs piedalieties un stipriniet demokrātiju. Jauniešu kustība ir parādījusi, ka pārmaiņas var rasties no iniciatīvām ielās. Šodien mēs palīdzam šīm aktīvākas rīcības prasībām nonākt līdz lēmumu pieņēmējiem.”

Sīkāka informācija par YEYS 2021 ir pieejama pasākuma oficiālajā mājaslapā. (ks)