#YEYS2021: Evropska mladina se je lotila podnebnih izzivov

Dijaki iz celotne Evrope so izvršnemu podpredsedniku Evropske komisije Fransu Timmermansu predali konkretne predloge podnebnih ukrepov, sprejetih na virtualnem vrhu mladih o podnebju, ki ga je 18. in 19. marca 2021 organiziral Evropski ekonomsko-socialni odbor.

„Mladi Evropejci lahko vplivate na prihodnost EU: brez vaših pozivov k ukrepanju evropskega zelenega dogovora ne bi bilo,“ je dejal g. Timmermans v pozdravnem nagovoru na dogodku Vaša Evropa, vaš glas (YEYS) 2021. „Zelo sem navdušen nad vašim poglobljenim razumevanjem problema podnebnih sprememb in načinom, kako ste mi predstavili svoje predloge. Tako se živi – z razumevanjem drug drugega. Zelo težko je sovražiti človeka, ki ga razumeš,“ je dejal.

Po dveh dneh živahne virtualne razprave v 45 virtualnih pogajalskih sobah je več kot 234 dijakov iz 28 držav, starih od 16 do 18 let, pripravilo konkretna priporočila, ki so jih predstavili na zaključni plenarni seji.

Dijaki so morali prevzeti vlogo skupine deležnikov v simulaciji konference Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP) in sodelovati z drugimi skupinami, skupaj pa oblikovati načrt za omejitev segrevanja planeta na varno raven precej pod 1,5 ºC do konca stoletja. Skupine so predstavljale resnične sektorje in panoge, katerih dejavnosti in zagovorništvo vplivajo na segrevanje planeta.

Njihovipredlogi so bili naslednji:

  • sajenje dreves v mestih in nameščanje vertikalnih vrtov
  • „ekološki projekt Manhattan“ za EU, ki bi pomenil velikanske naložbe v nove tehnologije
  • naložbe v večje izobraževanje širše javnosti
  • izvajanje prilagojenih politik, ki ustrezajo posebnim okoliščinam posamezne države
  • podpiranje pogozdovanja kot ene najučinkovitejših dolgoročnih rešitev za odstranjevanje ogljika
  • uvajanje vodika in bioplina ob postopnem opuščanju fosilnih goriv
  • odpravljanje vrzeli med razvitimi državami in državami v razvoju

V končnem načrtu mladih Evropejcev, ki ga je predstavilo osem dijakov, je predvideno zvišanje temperature za 1,4 °C do leta 2100, s čimer je bil dosežen cilj vaje.

Cillian Lohan, podpredsednik EESO, pristojen za komuniciranje, je dogodek sklenil z naslednjimi besedami: „Upam, da je izkušnja z YEYS v vas prebudila željo biti aktivni državljani. Za močno demokracijo potrebujemo vaše sodelovanje. Mladinsko gibanje je pokazalo, da spremembe lahko pridejo z ulice. Danes smo pomagali, da te zahteve po večjem ukrepanju odmevajo v središčih moči.“

Več podrobnosti o dogodku YEYS 2021 je na voljo na uradni spletni strani dogodka. (ks)