Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) 18.–19. maaliskuuta 2021 järjestämään virtuaaliseen nuorten ilmastohuippukokoukseen osallistuneet lukiolaiset eri puolilta Eurooppaa esittivät Euroopan komission johtavalle varapuheenjohtajalle Frans Timmermansille konkreettisia ehdotuksia ilmastotoimiksi.

”Nuoret eurooppalaiset kykenevät vaikuttamaan EU:n tulevaisuuteen: ilman kehotuksianne ryhtyä toimiin meillä ei nyt olisi Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa”, sanoi Frans Timmermans vuoden 2021 ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” ‑tapahtumassa käyttämässään puheenvuorossaan. ”Olen todella vaikuttunut syvällisestä ilmastonmuutosongelmatietoisuudestanne sekä siitä tavasta, millä olette esittäneet ehdotuksenne minulle. Juuri näin meidän on toimittava, vuorovaikutuksessa ja toisiamme ymmärtäen – on erittäin vaikea vihata niitä, joita voimme ymmärtää”, hän totesi puheenvuoronsa päätteeksi.

Kaksi päivää kestäneiden vilkkaiden virtuaalikeskusteluiden jälkeen yli 234 16–18-vuotiasta lukiolaista 28 maasta teki yhteistyötä 45 virtuaalisessa neuvotteluhuoneessa ja laati käytännön suosituksia, jotka he esittivät päätöstäysistunnossa.

Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutoskonferenssia (COP) jäljittelevässä istunnossa osanottajien oli toimittava eri sidosryhmien edustajina ja tehtävä yhteistyötä muiden ryhmien kanssa laatiakseen suunnitelman maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi turvalliselle tasolle, mikä tarkoittaa selvästi alle 1,5 celsiusastetta vuosisadan loppuun mennessä. Ryhmät edustivat todellisia elinkeino- ja teollisuudenaloja, joiden toiminta ja ajamat asiat vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen.

Ehdotuksiin sisältyi muun muassa seuraavia toimia:

  • puiden istuttaminen kaupunkeihin ja vertikaalisten puutarhojen rakentaminen
  • EU:n ”ekologinen Manhattan-projekti” ja siihen liittyvät merkittävät investoinnit uusiin teknologioihin
  • investoinnit suuren yleisön koulutuksen lisäämiseksi
  • kunkin maan erityisolosuhteisiin soveltuvien räätälöityjen toimintapolitiikkojen toteuttaminen
  • metsittämisen tukeminen yhtenä tehokkaimmista pitkäjänteisistä ratkaisuista hiilidioksidin poistamiseksi
  • vedyn ja biokaasun käyttöönotto ja fossiilisten polttoaineiden käytön asteittainen lopettaminen
  • kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden välisen kuilun umpeen kurominen.

Eurooppalaisnuorten laatimassa ja kahdeksan opiskelijan esittelemässä lopullisessa suunnitelmassa keskilämpötila nousisi 1,4 celsiusasteella vuoteen 2100 mennessä – harjoituksen tavoite siis saavutettiin.

Viestinnästä vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja Cillian Lohan päätti tapahtuman sanoen: ”Toivon, että ’Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi’ ‑tapahtuma on vahvistanut haluanne toimia aktiivisina kansalaisina. Vahva demokratia edellyttää teidän osallistumistanne. Nuorisoliike on osoittanut, että muutokset voivat saada alkunsa kaduilta. Nyt pyrimme saamaan vallanpitäjät kuulemaan vaatimukset vankemmista toimista.”

Lisätietoa vuoden 2021 ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” ‑tapahtumasta on saatavilla tapahtuman virallisilla verkkosivuilla. (ks)