#YEYS2021: Mladí Evropané se chtějí poprat se změnou klimatu

Středoškolští studenti z celé Evropy předali výkonnému místopředsedovi Evropské komise Fransi Timmermansovi konkrétní návrhy opatření v oblasti klimatu. Ty jsou výsledkem virtuálního summitu mládeže věnovaného klimatu, který ve dnech 18. a 19. března 2021 uspořádal Evropský hospodářský a sociální výbor.

„Mladí Evropané mají plné právo dát najevo, jak by podle nich měla do budoucna vypadat Evropská unie. Nebýt vás a vašeho naléhání, tak by Zelená dohoda pro Evropu nikdy nevznikla,“ prohlásil v úvodu letošního ročníku akce „Vaše Evropa, váš názor“ Frans Timmermans. „Udělalo na mě skutečně velký dojem, do jaké míry chápete problém, který představuje změna klimatu, i to, jak jste mi své návrhy prezentovali. Takto se má žít – snažit se porozumět jeden druhému. Je totiž nesmírně těžké nenávidět někoho, koho chápete,“ dodal.

Po dvou dnech plných živých virtuálních debat připravilo na 234 studentů ve věku 16–18 let z 28 zemí, kteří pracovali souběžně ve 45 virtuálních jednacích místnostech, konkrétní doporučení, která předložili na závěrečném plenárním zasedání.

Studenti simulovali zasedání konference OSN o změně klimatu (COP), a museli se tak vžít do role vyjednavačů zastupujících jednotlivé zúčastněné skupiny a vzájemně spolupracovat na přípravě plánu, jak zajistit, aby do konce století nepřekročil globální nárůst teploty bezpečnou hranici 1,5 °C. Tyto skupiny přitom představovaly skutečná odvětví a subjekty, jejichž činnosti a zájmy mají dopad na globální oteplování.

Mimo jiné bylo navrhnuto:

  • vysadit stromy ve městech a zřídit vertikální zahrady,
  • zavést projekt „ekologický Manhattan“ a investovat v EU obrovské částky do nových technologií,
  • investovat do lepšího vzdělávání široké veřejnosti,
  • provádět opatření, která budou odpovídat konkrétní situaci v každé zemi,
  • podporovat zalesňování jakožto jedno z nejúčinnějších dlouhodobých řešení v oblasti pohlcování uhlíku,
  • fosilní paliva postupně nahradit vodíkem a bioplynem,
  • co nejvíce snížit rozdíly mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi.

Studentům se podařilo splnit zadání, neboť podle konečné verze jejich plánu, který představilo osm z nich, by měla do roku 2100 vzrůst teplota o 1,4 °C.

Akci zakončil místopředseda EHSV odpovědný za komunikaci Cillian Lohan, který uvedl: „Rád bych, aby ve vás účast na této akci vzbudila touhu stát se aktivními občany. Má-li být naše demokracie silná, musíte se do ní zapojit i vy sami. Hnutí mládeže, která vyšla do ulic, nám ukázalo, že je možné takto iniciovat změny. Dnes se snažíme pomoci těm, kteří volají po důraznějších opatřeních, aby jejich požadavky padly v mocenských kuloárech na úrodnou půdu.“

Další podrobnosti o YEYS 2021 naleznete na oficiálních internetových stránkách této akce. (ks)