#YEYS2021: Europas unge generation løfter klimaudfordringen

Gymnasieelever fra hele Europa indsendte konkrete forslag til klimaindsatsen til Kommissionens ledende næstformand, Frans Timmermans, som resultat af et virtuelt ungdomsklimamøde arrangeret af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg den 18. og 19. marts 2021.

''Unge europæere har indflydelse på EU's fremtid: Uden jeres opfordring til handling ville vi ikke have haft den europæiske grønne pagt", sagde Frans Timmermans ved åbningen af arrangementet Dit Europa, Din mening 2021. '"Jeg er virkelig imponeret over jeres indgående forståelse af problemet med klimaændringer og over den måde, hvorpå I har fremlagt forslagene for mig. Det er sådan, vi skal leve – nemlig at forstå hinanden. Det er ekstremt vanskeligt at hade en person, som man forstår", afsluttede han.

Efter to dage med livlige virtuelle debatter udarbejdede over 234 elever i alderen 16-18 år fra 28 lande, der arbejdede sideløbende i 45 virtuelle forhandlingsrum, konkrete anbefalinger, som de fremlagde på den afsluttende plenarforsamling.

Eleverne skulle spille rollen som en interessentgruppe, simulere en FN-klimakonference (COP) og sammen med andre grupper udarbejde en plan for, hvordan vi begrænser den globale opvarmning til sikre niveauer et godt stykke under 1,5º C inden udgangen af dette århundrede. Grupperne repræsenterede sektorer og brancher i det virkelige liv, hvis aktiviteter og fortalervirksomhed påvirker den globale opvarmning.

Forslagene omfattede:

  • plantning af træer i byer og etablering af vertikale haver
  • et "økologisk Manhattan" for EU med store investeringer i nye teknologier
  • investering i mere uddannelse for den brede offentlighed
  • indførelse af skræddersyede politikker, der tager hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i de enkelte lande
  • støtte til skovplantningsaktiviteter som en af de mest effektive langsigtede løsninger til kulstoffjernelse
  • indførelse af brint og biogas og udfasning af fossile brændstoffer
  • udjævning af kløften mellem udviklede lande og udviklingslande.

De unge europæeres endelige plan indebar en temperaturstigning på 1.4° C inden 2100, hvormed målet for øvelsen blev nået. Planen blev fremlagt af otte elever.

EØSU's næstformand med ansvar for kommunikation, Cillian Lohan, afsluttede arrangementet med bemærkningerne: "Jeg håber, at oplevelsen med YEYS har givet jer lyst til at blive aktive borgere. Vi har brug for jeres deltagelse for at sikre et stærkt demokrati. Ungdomsbevægelsen har vist, at forandringer kan starte fra gadeplan. I dag hjælper vi med at sikre, at jeres opfordringer til mere handling vinder genlyd i magtens korridorer".

Læs mere om YEYS 2021 på arrangementets officielle hjemmeside. (ks)