Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) privítal vyhlásenie roka 2022 za Európsky rok mládeže, domnieva sa však, že táto iniciatíva by mala prekročiť rámec jednoduchých propagačných činností. Mala by prispieť k stratégii EÚ pre mládež prostredníctvom jasných plánov a záväzkov zameraných na dosiahnutie hmatateľných výsledkov pre všetkých mladých Európanov.

EHSV diskutoval o Európskom roku mládeže 2022 na svojom januárovom plenárnom zasadnutí, na ktorom sa zúčastnili:Anne Kjær Bathel zastupujúca program European Young Leaders, Joe Elborn, generálny tajomník Európskeho fóra mládeže, a Miriam Teuma, predsedníčka Európskeho riadiaceho výboru pre mládež Rady Európy.

„Je veľmi dôležité, aby bol názor mladých ľudí zohľadnený pri príprave súčasných a budúcich politických opatrení,“ uviedla predsedníčka EHSV Christa Schweng. „Mládež predstavuje budúcnosť, a preto je jej zapojenie a investície do nej nevyhnutné na budovanie stabilných, mierových a udržateľných spoločností a rozvoj politík, ktoré spĺňajú potreby mladších generácií.“

EHSV má jedinečnú pozíciu na prácu a nadviazanie kontaktov so sieťami mladých ľudí a je pripravený a ochotný zohrávať vedúcu úlohu počas Európskeho roka mládeže, pričom bude vychádzať zo svojich úspešných iniciatív, ako napríklad Vaša Európa, váš názor, okrúhle stoly mládeže o klíme a udržateľnosti a Európsky samit mládeže o klíme, ktorý organizuje začiatkom leta.

EHSV sa teší na zapojenie do aktivít organizovaných v rámci Európskeho roka mládeže 2022. Tento rok musí priniesť konkrétne výsledky pre mladých ľudí v Európe v oblastiach politiky, ktoré majú vplyv na ich život. (ks)