Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) hilser udpegelsen af 2022 til det europæiske ungdomsår velkommen, men mener, at det bør handle om mere end blot oplysningsaktiviteter: det bør bidrage til EU's ungdomsstrategi gennem klare planer og engagement med henblik på at skabe håndgribelige resultater for alle unge europæere.

EØSU drøftede det europæiske ungdomsår 2022 på sin plenarforsamling i januar med deltagelse af Anne Kjær Bathel, repræsentant for programmet for unge europæiske ledere, Joe Elborn, generalsekretær for Det Europæiske Ungdomsforum, og Miriam Teuma, formand for Europarådets europæiske ungdomsstyringskomité.

"Det er afgørende, at de unge har indflydelse på udformningen af nutidens og fremtidens politikker," sagde Christa Schweng, formand for EØSU. "De er fremtiden, og det er derfor yderst vigtigt at inddrage dem og investere i dem for at opbygge et stabilt, fredeligt og bæredygtigt samfund og udvikle politikker, der opfylder de unge generationers specifikke behov."

EØSU har enestående forudsætninger for at etablere kontakt til og samarbejde med ungdomsnetværk, og er parat til at påtage sig en ledende rolle i ungdomsåret og bygge videre på sine vellykkede initiativer såsom Dit Europa, din mening!, rundbordsdialogerne for de unge om klima og bæredygtighed og det europæiske ungdomsklimatopmøde, der finder sted først på sommeren.

EØSU ser frem til at yde et positivt bidrag til det europæiske ungdomsår 2022. Året skal skabe håndgribelige resultater for Europas ungdom på politikområder, der påvirker deres liv. (ks)