Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) z zadowoleniem przyjął ogłoszenie roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży, lecz ma poczucie, że powinien on wykraczać poza zwykłe działania promocyjne i przyczyniać się do realizacji strategii UE na rzecz młodzieży dzięki jasnym planom i zaangażowaniu, by osiągnąć wyniki, które będą miały konkretny wymiar dla wszystkich młodych Europejczyków.

W debacie związanej z Europejskim Rokiem Młodzieży 2022, która odbyła się na styczniowej sesji plenarnej EKES-u, udział wzięli Anne Kjær Bathel z programu „Młodzi przywódcy europejscy”, Joe Elborn, sekretarz generalny Europejskiego Forum Młodzieży, i Miriam Teuma, przewodnicząca Europejskiego Komitetu Sterującego ds. Młodzieży w Radzie Europy.

Bardzo ważne jest, by młodzież uczestniczyła w kształtowaniu obecnej i przyszłej polityki – powiedziała przewodnicząca EKES-u Christa Schweng. Młodzież jest naszą przyszłością, więc angażowanie jej i inwestowanie w nią ma kluczowe znaczenie dla budowania stabilnego, pokojowego i zrównoważonego społeczeństwa oraz prowadzenia polityki zgodnej z potrzebami młodego pokolenia.

EKES ma wyjątkowe możliwości, by współpracować z sieciami młodzieżowymi i jest gotowy i chętny, by odgrywać rolę lidera w Roku Młodzieży, opierając się na udanych inicjatywach, takich jak „Twoja Europa, Twoje zdanie”, młodzieżowe obrady okrągłego stołu na temat klimatu i zrównoważonego rozwoju czy Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny UE organizowany na początku lata.

EKES jest gotowy, by wnieść pozytywny wkład w obchody Europejskiego Roku Młodzieży 2022. Ten rok musi przynieść młodym ludziom w Europie wymierne rezultaty w obszarach polityki, które mają wpływ na ich życie. (ks)