Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) приветства определянето на 2022 г. за Европейска година на младежта, но счита, че тя следва да надхвърля обикновените дейности за популяризиране и да допринесе за стратегията на ЕС за младежта с ясни планове и ангажименти, насочени към постигането на осезаеми резултати за всички млади европейци.

На своята пленарна сесия през януари 2022 г. ЕИСК проведе дебат относно Европейската година на младежта 2022 г. с участието на Ане Киер Бател, представител на Програмата на европейските млади лидери, Джо Елбърн, генерален секретар на Европейския младежки форум, и Мириам Теума, председател на Европейския координационен комитет по въпросите на младежта.

„Изключително важно е мнението на младите хора да се вземе предвид при формулирането на днешните и утрешните политики“, заяви председателят на ЕИСК Криста Швенг. „Те са бъдещето. Ето защо е от ключово значение да ги приобщим и да инвестираме в тях, за да изградим стабилни, мирни и устойчиви общества и да разработваме политики, които отговарят на специфичните нужди на по-младите поколения.“

ЕИСК e в изключително благоприятна позиция за работа и сътрудничество с младежки мрежи. Той има готовност и желание да играе водеща роля в Годината на младежта, надграждайки свои успешни инициативи като „Твоята Европа, твоето мнение!“, младежките кръгли маси за климата и устойчивостта и организираната от него Европейска младежка среща на високо равнище по въпросите на климата, която ще се проведе в началото на лятото.

ЕИСК очаква да допринесе по положителен начин за Европейската година на младежта (2022 г.). Тя трябва да доведе до осезаеми резултати за младите хора в Европа в области на политиката, които оказват въздействие върху техния живот. (ks)