Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) atzinīgi vērtē 2022. gada pasludināšanu par Eiropas Jaunatnes gadu, taču uzskata, ka tas nedrīkst palikt tikai publicitātes pasākumu līmenī; ar skaidriem plāniem un apņēmību ir jāsekmē ES jaunatnes stratēģijas īstenošana, lai šis gads dotu taustāmus rezultātus visiem jaunajiem eiropiešiem.

EESK janvāra plenārsesijā notika debates par Eiropas Jaunatnes gadu (2022), kurās piedalījās Eiropas Jauno līderu programmas pārstāve Anne Kjær Bathel, Eiropas Jaunatnes foruma ģenerālsekretārs Joe Elborn un Eiropas Padomes Eiropas Jaunatnes lietu vadības komitejas priekšsēdētāja Miriam Teuma.

“Ir ļoti svarīgi, lai jaunieši ar savu viedokli piedalītos gan šodienas, gan rītdienas politikas formulēšanā”, norādīja EESK priekšsēdētāja Christa Schweng. “Viņi ir mūsu nākotne, tāpēc ir absolūti nepieciešams iesaistīt viņus un ieguldīt viņos, veidojot stabilu, miermīlīgu un ilgtspējīgu sabiedrību un izstrādājot tādu politiku, kas atbilst jaunāko paaudžu vajadzībām.”

EESK ir īpaši piemērota tam, lai uzturētu saiknes un sadarbotos ar jauniešu tīkliem, un ir gatava uzņemties vadošu lomu Jaunatnes gada pasākumos, turpinot darbu, ko iesākusi ar tādām veiksmīgām iniciatīvām kā, piemēram, “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”, “Jauniešu apaļā galda debates par klimata un ilgtspējas jautājumiem” un ES Jaunatnes klimata samits, ko Komiteja organizē vasaras sākumā.

EESK ir gandarīta par iespēju dot pozitīvu ieguldījumu Eiropas Jaunatnes gada (2022) norisēs. Šim gadam ir jādod taustāmi rezultāti Eiropas jauniešiem tajās politikas jomās, kas ietekmē viņu dzīvi. (ks)