Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tunneb heameelt 2022. aasta kuulutamise üle Euroopa noorteaastaks, kuid leiab samas, et see ei tohiks piirduda pelga reklaamüritusega. Noorteaasta peaks oma selgete kavade ja eesmärkidega, millega püütakse saavutada kõigi noorte jaoks käegakatsutavaid ja püsivaid tulemusi, andma panuse ELi noortestrateegiasse.

Komitee täiskogu jaanuari istungjärgul toimus Euroopa noorteaasta 2022 teemaline arutelu, millel osalesid Euroopa noorte juhtide programmi esindaja Anne Kjær Bathel, Euroopa Noortefoorumi peasekretär Joe Elborn ning Euroopa Nõukogu Euroopa noorteküsimustega tegeleva juhtkomitee esimees Miriam Teuma.

„Oluline on, et noortel oleks võimalik öelda oma sõna sekka praeguse ja tulevase poliitika kujundamisel,“ ütles Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Christa Schweng. „Nemad on tulevik, seega on nende kaasamine ja nendesse investeerimine otsustava tähtsusega stabiilsete, rahumeelsete ja kestlike ühiskondade ülesehitamisel ning nooremate põlvkondade konkreetsetele vajadustele vastavate poliitikameetmete väljatöötamisel.“

Komiteel on ainulaadne positsioon, et töötada ja suhelda noortevõrgustikega, ning ta on valmis etendama noorteaastal juhtivat rolli, lähtudes seejuures oma edukatest algatustest, nagu „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“, noorte kliima ja kestlikkuse ümarlauad ning suve alguses toimuv ELi noorte kliimatippkohtumine.

Komitee soovib anda positiivse panuse Euroopa noorteaastasse 2022. See aasta peab andma Euroopa noortele käegakatsutavaid tulemusi nende elu mõjutavates poliitikavaldkondades. (ks)