Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) επικρότησε την ανακήρυξη του 2022 σε Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, εκτιμά ωστόσο ότι το Έτος πρέπει υπερβεί τις απλές δραστηριότητες επικοινωνιακής προβολής και να συμβάλει στη στρατηγική της ΕΕ για τους νέους με σαφή σχέδια και δεσμεύσεις που θα αποσκοπούν στην επίτευξη απτών αποτελεσμάτων για όλους τους νέους Ευρωπαίους.

Η ΕΟΚΕ συζήτησε σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιανουαρίου, με τη συμμετοχή της Anne Kjær Bathel, εκπροσώπου του προγράμματος «Νέοι Πολιτικοί Ηγέτες», του Joe Elborn, γενικού γραμματέα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, και της Miriam Teuma, προέδρου της Ευρωπαϊκής Συντονιστικής Επιτροπής για τη Νεολαία του Συμβουλίου της Ευρώπης.

«Είναι ζωτικής σημασίας οι νέοι να έχουν λόγο στη διαμόρφωση των σημερινών και των αυριανών πολιτικών», δήλωσε η Christa Schweng, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ. «Αυτοί είναι το μέλλον, άρα η συμμετοχή τους και η επένδυση σε αυτούς είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την οικοδόμηση σταθερών, ειρηνικών και βιώσιμων κοινωνιών όσο και για τη χάραξη πολιτικών που θα καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες των νεότερων γενεών».

Η ΕΟΚΕ βρίσκεται σε ιδανική θέση όσον αφορά τη συνεργασία και τη διασύνδεση με τα δίκτυα νέων, ενώ δηλώνει έτοιμη και πρόθυμη να διαδραματίσει προεξάρχοντα ρόλο στο Έτος Νεολαίας, αξιοποιώντας τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες της, όπως η εκδήλωση «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου Φωνή!», οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης των νέων για το κλίμα και τη βιωσιμότητα και η Διάσκεψη κορυφής των νέων της ΕΕ για το κλίμα, που διοργανώνει στις αρχές του καλοκαιριού.

Η ΕΟΚΕ προσβλέπει στη θετική της συμβολή στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022. Το Έτος πρέπει να αποφέρει απτά αποτελέσματα για τους νέους της Ευρώπης σε τομείς πολιτικής που επηρεάζουν τη ζωή τους. (ks)