Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je pozdravil razglasitev leta 2022 za evropsko leto mladih, vendar meni, da bi morali v tem letu preseči zgolj promocijske dejavnosti in prispevati k strategiji EU za mlade s pomočjo jasnih načrtov in zavez, da se dosežejo oprijemljivi rezultati za mlade Evropejce.

EESO je o evropskem letu mladih 2022 razpravljal na januarskem plenarnem zasedanju, ki so se ga udeležili Anne Kjær Bathel, predstavnica programa Evropski mladi voditelji, Joe Elborn, generalni sekretar Evropskega mladinskega foruma, in Miriam Teuma, predsednica Evropskega usmerjevalnega odbora za mladino pri Svetu Evrope.

„Ključno je, da imajo mladi besedo pri oblikovanju sedanjih in prihodnjih politik,“ je povedala Christa Schweng, predsednica EESO. „Mladi so naša prihodnost, zato jih moramo nujno vključevati in vlagati vanje, da bomo zgradili trdne, mirne in trajnostne družbe ter razvili politike, ki zadovoljujejo posebne potrebe mlajših generacij.“

EESO je v pravem položaju, da sodeluje in se povezuje z mladinskimi mrežami, in rad bo prevzel vodilno vlogo v letu mladih. Pri tem se bo oprl na svoje uspešne pobude, kot so Vaša Evropa, vaš glas!, razprave z mladimi o podnebju in trajnosti ter podnebni vrh mladih, ki ga organizira na začetku poletja.

EESO se veseli konstruktivnega sodelovanja z evropskim letom mladih 2022. V tem letu morajo nastati oprijemljivi rezultati za mlade v Evropi na političnih področjih, ki vplivajo na njihovo življenje. (ks)