Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) uvítal skutečnost, že rok 2022 byl vyhlášen Evropským rokem mládeže. Domnívá se však, že by se tato iniciativa neměla omezit na pouhé propagační akce, ale měla by vyústit v jasné plány a závazky zaměřené na dosažení hmatatelných výsledků pro všechny mladé lidi v Evropě, a přispět tak k provádění strategie EU pro mládež.

Na lednovém plenárním zasedání EHSV se uskutečnila diskuse o Evropském roku mládeže 2022, jíž se zúčastnili zástupkyně programu „Mladí političtí vůdci“ Anne Kjær Bathel, generální tajemník Evropského fóra mládeže Joe Elborn a předsedkyně Evropského řídicího výboru pro mládež Rady Evropy Miriam Teuma.

„Je zásadně důležité, aby se mladí lidé mohli vyjádřit k vytváření současných a příštích politik,“ prohlásila předsedkyně EHSV Christa Schweng. „Představují naši budoucnost, a proto je nutné je zapojit a investovat do nich. To nám umožní vybudovat stabilní, harmonickou a udržitelnou společnost a rozvíjet politiky, které budou odpovídat konkrétním potřebám mladších generací.“

EHSV má vynikající předpoklady ke spolupráci a komunikaci s mládežnickými sítěmi. Během Evropského roku mládeže je připraven plnit vedoucí úlohu, přičemž bude vycházet ze svých úspěšných iniciativ, jako je akce Vaše Evropa, váš názor, kulaté stoly mládeže v otázkách klimatu a udržitelnosti a Evropský klimatický summit mládeže, jejž pořádá začátkem léta.

EHSV se těší, že k Evropskému roku mládeže 2022 významným způsobem přispěje. Tento rok musí mladým lidem v Evropě přinést hmatatelné výsledky v těch oblastech politik, které ovlivňují jejich život. (ks)