Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is tevreden dat 2022 in het teken zal staan van het Europees Jaar van de Jeugd maar acht het van belang dat het niet bij promotieactiviteiten blijft en dat het Europees Jaar met duidelijke plannen en toezeggingen bijdraagt aan de EU-strategie voor jongeren, met het oog op tastbare resultaten voor alle jonge Europeanen.

Tijdens zijn zitting van januari heeft het EESC een debat gevoerd over het Europees Jaar van de Jeugd 2022, samen met Anne Kjær Bathel, vertegenwoordiger van het Europees programma voor jonge leiders, Joe Elborn, algemeen secretaris van het Europees Jeugdforum, en Miriam Teuma, voorzitter van het Europees Stuurcomité Jeugdzaken van de Raad van Europa.

“Het is van essentieel belang dat jongeren inspraak hebben bij het formuleren van het huidige en toekomstige beleid”, aldus Christa Schweng, voorzitter van het EESC. “Zij zijn de toekomst, en daarom is het van cruciaal belang hen een stem te geven en in hen te investeren om een stabiele, vreedzame en duurzame samenleving op te bouwen en beleid te ontwikkelen dat tegemoetkomt aan de specifieke behoeften van de jongere generaties.”

Het EESC bevindt zich in een unieke positie om samen te werken en banden te smeden met jongerennetwerken, en is bereid om een leidende rol te spelen in het Jaar van de jeugd. Het Comité kan daarbij voortbouwen op succesvolle initiatieven zoals Jouw Europa, jouw mening, de rondetafelgesprekken voor jongeren over klimaat en duurzaamheid en de EU-jongerentop over klimaatverandering die het aan het begin van de zomer organiseert.

Het EESC kijkt ernaar uit om een positieve bijdrage te leveren aan het Europees Jaar van de Jeugd 2022, dat tastbare resultaten moet opleveren voor de Europese jongeren op beleidsterreinen die een impact hebben op hun leven. (ks)